Pěnový polystyren nejen na fasádu

Pěnový polystyren je ve stavebnictví využíván především jako materiál k zateplování fasád domů, kde zaujímá 70% podíl a je mezi Čechy dlouhodobě nejoblíbenějším izolačním materiálem. Za desítky let svého užívání se však, coby kvalitní a funkční materiál, osvědčil i pro zemní aplikace při stavbě silnic a dálnic. V Čechách nicméně na rozdíl od jiných zemí není dosud u liniových staveb příliš využíván.

Průkopníky polystyrenu při výstavbě silnic jsou Norové, kteří ho poprvé vyzkoušeli již v roce 1972. Poté se tato technologie začala prudce šířit do celého světa. „Polystyrenové silnice“ najdete například v USA, Japonsku, ale i na Šanghajském okruhu Formule 1. V České republice se s nimi setkáte zatím zřídka – nejznámější je úsek D1 vedoucí z Vyškova do Mořic.

Proč polystyrenové silnice?
U nás se pěnový polystyren jako silniční podklad používá méně než v jiných vyspělých zemích. V tomto materiálu se však skrývá mnoho výhod v čele s nízkou hmotností, která umožňuje urychlení stavebních prací - blok o objemu 5 m3 váží jen kolem 100 kg. Polystyren se dále vyznačuje tvarovou stálostí, což zabraňuje deformacím a snižuje riziko propadání silnice. Výhodou polystyrenu je v neposlední řadě pevnost v tlaku.  Jeden metr čtverečný při 10% stlačení vydrží dle druhu zátěže až 20 tun. V neposlední řadě nemusí stavební firma čekat na konsolidaci násypu a stavba se tak urychlí až o celý rok.

Investice se vyplatí
Pěnový polystyren je ve srovnání o něco dražší než ostatní materiály, vícenáklady jsou však kompenzovány mnohem rychlejší výstavbou a vyšší stabilitou celé konstrukce. To vede ke značnému snížení vynaložených prostředků na dopravně inženýrská opatření. Extrémně malé sedání materiálu má pozitivní vliv na nutnost údržby komunikace. Pokud se tyto aspekty zahrnou do nákladové analýzy, vychází řešení s použitím polystyrenu jako nejlepší volba.
Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba