Očkování: objev, který za půl století zachránil miliony životů

Dnes si málokdo umí představit, s jakými nemocemi bojovalo lidstvo před objevem očkování. Záškrt, tetanus, černý kašel a spalničky patřily v naší zemi k nejčastějším příčinám úmrtí malých dětí.12 Tisíce jich zemřely nebo si nesly celoživotní následky po prodělání dětské obrny. Tu se povedlo v Československu jako v jedné z prvních zemí na světě zcela vymýtit po zavedení povinného očkování v roce 1958 a do dneška nebyl zaznamenán žádný nový případ této nebezpečné infekční nemoci.10 Očkování se stalo převratným medicínským objevem, který zabránil smrtelným epidemiím. Odhaduje se, že ročně zachrání život více než 2 milionům dětí.13

Povinné očkování dětí patřilo kdysi k základní prevenci a jeho význam nebyl dlouhé roky nijak zpochybňován. V posledních letech se ale objevuje řada mýtů a polopravd, kterým média věnují značný prostor. Mnozí rodiče se těmito informacemi nechávají ovlivnit a odmítají své dítě nechat očkovat s tím, že za jeho zdraví odpovídají pouze oni sami. Nejčastějšími argumenty bývá obava z vedlejších účinků vakcín v kombinaci s tvrzením, že proti některým nemocem je očkování zbytečné, protože jejich léčba je snadná a v zemích s vysokou životní úrovní se již v podstatě nevyskytují.1  

Většina nemocí, kterým lze pomocí očkování úspěšně předejít, však patří mezi závažné až život ohrožující. Příkladem je tetanus, záškrt, černý kašel nebo spalničky, o kterých se v poslední době mluví nejčastěji.2aI když se mnoho nemocí u nás již téměř nevyskytuje, stále dostupnější cestování za exotikou nebo též migrace lidí zvyšují riziko opětovného zavlečení těchto nemocí. Kupříkladu zdrojem epidemie spalniček v roce 2014, při níž onemocnělo celkem 221 lidí, byl muž, který si nemoc přivezl z cesty do Indie. Předpokládá se též, že současná epidemie spalniček se k nám dostala z Ukrajiny, kde je proočkovanost dvěma dávkami vakcíny děsivě nízká – pouhých 31 %,“ vysvětluje MUDr. Radomíra Limberková ze Státního zdravotního ústavu.

Kolektivní imunita chrání ty nejzranitelnější

I přesto, že odpůrců očkování je u nás menšina, důsledky jejich rozhodnutí neseme všichni. Kvůli odmítání nebo odsouvání povinného očkování totiž postupně dochází ke snižování proočkovanosti populace, a tím také ke snižování tzv. kolektivní imunity. Osoby, které z různých důvodů nemohou být očkovány, tj. např. lidé s poruchou imunity, závažným onemocněním nebo ještě nenaočkované děti, se tak stávají ohroženějšími.6 Zároveň se vytvářejí lepší podmínky pro šíření nemocí, které se u nás léta neobjevovaly.2b,3a Riziko rychlého šíření těchto infekcí dokazují i počty lidí, které může jeden nemocný nakazit. V případě spalniček nebo černého kašle to může být 17 až 18 lidí.11 Míru proočkovanosti k udržení zmíněné kolektivní imunity udává u jednotlivých onemocnění různě vysoké procento, které se pohybuje mezi 85 a 95 %.3b První pokles pod tuto hranici byl v České republice zaznamenán v roce 2015 a od té doby stále klesá – například v případě spalniček, příušnic a zarděnek. Přitom ještě v roce 2007 byla hladina proočkovanosti proti těmto nemocem na úrovni 98 %. V posledních letech se pohybuje celorepublikově už jen kolem 83 %,5b nejnižší je v Praze.5c  

Návrat nebezpečných nemocí

Ve státech, kde z různých důvodů – od ekonomických až po dezinformační kampaně – došlo ke snížení kolektivní imunity, se rozvinuly epidemie těchto onemocnění s mnoha úmrtími. Příkladem jsou epidemie černého kašle ve Velké Británii či dětské obrny v Holandsku, nebo epidemie záškrtu v Rusku v 90. letech minulého století, kdy už se zdálo, že vymýcení této nemoci je na dosah. Přesto následkem rozpadu Sovětského svazu, velké migrace, nedůvěry lidí k očkování i nedostatku vakcín došlo k více jak 50 000 případům záškrtu.4,7

Světová zdravotnická organizace (WHO) dokonce v letošním roce zařadila odmítání očkování mezi deset největších zdravotních hrozeb, a to vedle nemocí jako jsou HIV, ebola nebo horečka dengue.2c Podle WHO zachrání očkování dva až tři miliony životů ročně. U nás je to podle odhadů asi 500 dětí, které by bez očkování nemocem podlehly, a dalších 150 000, jež by onemocněly.8a

Situace v České republice

V České republice se v současnosti povinně očkuje proti devíti základním onemocněním: záškrtu, černému kašli, tetanu, dětské obrně, hepatitidě B, onemocněním vyvolaným bakterií Haemophilus influenzae typu b, zarděnkám, spalničkám a příušnicím.14 Povinnost očkovat je u nás tzv. nepřímá. V praxi to znamená, že nenaočkované děti nejsou například přijaty do dětských kolektivů. Očkovací povinnost vysvětluje ministerstvo zdravotnictví ochranou zdraví celé společnosti.8b Proočkovanost dětí hexavakcínou obecně se v ČR drží na vysoké úrovni, díky čemuž se závažná onemocnění u nás vyskytují buď ojediněle, nebo vůbec. Klesne-li však proočkovanost pod potřebnou hranici, nemoci se mohou v populaci opět šířit – viz nedávná epidemie spalniček, která zasáhla i ČR.15, 16

 

Zdroje:

1.        Janda, J., Škovránková, J.: Co způsobily ve vyspělých zemích kampaně proti očkování dětí. Časopis lékařů českých 2003; 142. 437–431. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Kampane_proti_ockovani.pdf

2.        Česká lékařská společnost J. E. Purkyně: Odmítání očkování představuje novou zdravotní hrozbu. Tisková zpráva, 21. 2. 2019. Dostupné z:http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/2019/TZ_CLS%20JEP_vakcinace_deti.pdf

3.        Očkovací kalendář: Kolektivní imunita. Dostupné z: https://www.ockovaci-kalendar.cz/kolektivni-imunita

4.        Částková, J.: OčkováníČR. Státní zdravotní ústav. Publikováno 4. 4. 2017. Dostupné z: http://www.szu.cz/tema/vakciny/ockovani-stanovenych-skupin-populace

5.        Ministerstvo zdravotnictví ČR: Rizika onemocnění spalničkami a možnosti prevence. Publikováno 8. 4. 2019. Dostupné z:  http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/rizika-onemocneni-spalnickami-a-moznosti prevence_17081_4011_5.html

6.        Fórum infekční, tropické a cestovní medicíny: Amerika se zbavila spalniček, Evropa naopak hlásí případy úmrtí. Medical Tribune CZ. Publikováno 2. 11. 2016. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/40726-amerika-se-zbavila-spalnicek-evropa-naopak-hlasi-pripady-umrti

7.        Plesník, V.: Záškrt v Evropě během let 2000–2009. Studijní materiál – speciál, č. 139, 2012. Dostupné z:

https://www.sneh.cz/_soubory/_clanky/69.pdf

8.        Ministr: V současné situaci povinné očkování do školky nezrušíme. ČTK. Publikováno 28. 3. 2019. Dostupné z:

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministr-v-soucasne-situaci-povinne-ockovani-do-skolky-nezrusime/1738546

9.        Trmal, J.: Epidemie spalniček v Ústeckém kraji. KHS Ústeckého kraje. X. Hradecké vakcinologické dny 2.–4. 10. 2014. Dostupné z: https://www.vakcinace.eu/data/files/hradecke_2014/trmal.pdf

10.     Očkování proti dětské přenosné obrně. Dostupné z: https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/OPV.htm 

11.     Státní zdravotní ústav: Světový týden očkování. 24. 4.–30. 4. 2019. Protected Together. Dostupné z: http://szu.cz/uploads/Epidemiologie/EIW/WIW_2019_SZU.pdf

12.     Marešová, V.: Malá historie infekčních nemocí od padesátých let minulého století a význam očkování. Časopis lékařů českých 2015; 154: 156 – 160. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2015-4/download?hl=cs

13.     Česká vakcinologická společnost ČLS JEP: Očkování – význam a výhody. 2. Význam a principy očkování. Dostupné z: https://www.vakcinace.eu/data/files/brozura_ockovani_aifp.pdf

14.     Česká vakcinologická společnost ČLS JEP: Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018. Dostupné z: https://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr

15.     Proočkovanost dětí 4 dávkami hexavakcíny, 2009-2017, ČR. Odpověď MZ ČR ze dne 22. 2. 2019. Dostupné z: www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=36632&typ=application/pdf&nazev...pdf

16.     Prymula, R.: Epidemie spalniček je alarmující. Ani očkovaní si nemohou být jisti ochranou. 14. 2. 2019 ČT24. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2733641-prymula-epidemie-spalnicek-je-alarmujici-ani-ockovani-si-nemohou-byt-jisti-ochranouSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy