Cestující museli cestovní kanceláři zaplatit 140 € za to, že je přestěhovala do přijatelného hotelu

Klienti cestovní kanceláře byli ubytování v tureckém hotelu, který však neodpovídal jimi vybranému a zaplacenému standardu. Když po dvou dnech konečně donutili delegáta, aby je přestěhoval do jiného vyhovujícího hotelu, museli za přesun zaplatit 140 €, tedy přes 3500 . Peníze nakonec díky právníkovi získali zpět, cestovní kancelář jim navíc zaplatila téměř 7000 za dva zkažené dny dovolené.

 

Pokoj neodpovídal 4*

Pan Jaroslav si od cestovní kanceláře zakoupil týdenní zájezd do Turecka za celkovou cenu necelých 50 000 pro dvě osoby. Klient si vybíral svoji cílovou destinaci v katalogu cestovní kanceláře, kde ho zaujal hotel Suntopia Pegasos Club. Tento hotel měl dle cestovní kanceláře nabízet služby a vybavení odpovídající čtyřhvězdičkovému hotelu. Bohužel realita byla ke zklamání pana Jaroslava jiná.

Hotelový pokoj, do kterého byli cestující hned po příletu ubytováni, čtyřhvězdičkovému standardu neodpovídal. Pokoj byl ve velice špatném zanedbaném stavu a vykazoval řadu vad: nebyl řádně uklizený, linul se z něj zápach, vybavení bylo zastaralé a poničené, v koupelně byla plíseň a rez. Pan Jaroslav si vše pečlivě zdokumentoval videonahrávkou, která mu později byla velmi nápomocná k reklamaci dovolené.

Po prvotním šoku z hotelového pokoje se pan Jaroslav na delegátovi zájezdu dožadoval výměny pokoje. Vyměněný pokoj však také neodpovídal očekávanému standardu. Po další komunikaci s delegátem byl pan Jaroslav přestěhován do sousedního hotelu Top****, který se zdál býti ideálním. Odpovídal standardu čtyřhvězdičkového hotelu, a především na něj měl pan Jaroslav dle uzavřené smlouvy s cestovní kanceláří nárok. Za tuto změnu ubytování však delegát požadoval částku ve výši 140 €, kterou pan Jaroslav musel uhradit. Vysněná a bezproblémová dovolená cestujícím tak začala s téměř dvoudenním zpožděním.

 

Zájezd reklamoval neúspěšně

Pan Jaroslav ihned po skončení zájezdu uplatnil své právo z vadného plnění, tedy zájezd reklamoval. Požadoval nahrazení nemajetkové újmy v penězích za dva dny zkažené dovolené, uhrazení poplatku za přestěhování (140 €) a náklady za osušky (26 €), neboť ty nebyly v novém hotelu k dispozici. Reklamaci nebylo cestovní kanceláří vyhověno, a tak se pan Jaroslav proti rozhodnutí dvakrát odvolal. Reklamace však byla cestovní kanceláří nadále vyhodnocena jako neoprávněná, avšak jako výraz dobré vůle nabídla panu Jaroslavovi slevový poukaz ve výši 2 000 na další zájezd. Vzhledem k tomuto gestu cestovní kanceláře se pan Jaroslav rozhodl rovněž učinit ústupek a požadoval pouze úhradu poplatku za přestěhování, tedy 140 €.

 

Pomohl až právník 

Když cestovní kancelář na odvolání klienta nereagovala jinak než slevovým poukazem, rozhodl se pan Jaroslav zkontaktovat společnost Vaše nároky.cz. Spolupracující právník se Vaše nároky.cz celý případ posoudil a reklamaci uznal za oprávněnou, neboť klient uplatnil reklamaci ihned po absolvování zájezdu, a dodržel tak správný postup. Cestovní kancelář by tedy měla nahradit uhrazený poplatek za přestěhování do jiného hotelu. Dle ustanovení § 2537 občanského zákoníku: „Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.“

„Z uvedeného ustanovení vyplývá, že má pořadatel zajistit nápravu, pokud zájezd nemá vlastnosti, které měl mít. Pokoj neodpovídal čtyřhvězdičkovému standardu, a pořadatel tak měl zajistit nápravu. Pořadatel nápravu zajistil prostřednictví delegáta zájezdu, avšak vyměněný pokoj ve stejném hotelovém komplexu byl téměř stejný jako pokoj první. Na žádost klienta o přestěhování do hlavní budovy mu delegát odpověděl, že to bohužel není možné, neboť tam nejsou pokoje pro dvě osoby. Nezbývalo nic jiného než přestěhovat klienta do jiného hotelu, jak také bylo učiněno. Pořadatel zájezdu by měl poplatek za přestěhování do jiného hotelu uhradit, neboť zde nebyla jiná možnost, kde klienta ubytovat, když veškeré pokoje v původním hotelovém komplexu neodpovídaly standardu, který měl zájezd dle uzavřené smlouvy mít,“ komentuje právník z Vaše nároky.cz.

 

Cestovka musela zaplatit

Celý případ byl řešen soudní cestou, neboť z předžalobní výzvy, kterou bylo nárokováno uhrazení částky 9 993 z titulu vady zájezdu a částku 140 € vynaloženou na změnu hotelu, nebylo plněno. Dále byla skrze spolupracujícího advokáta podána žaloba, jež nárokovala zaplacení částky 1 500 za oba žalobce, a to z titulu náhrady nemajetkové újmy za narušení dovolené, dále bylo požadováno zaplacení částky 6 993 z titulu nároku na slevu z ceny zájezdu za vadné plnění ze strany žalované cestovní kanceláře. Soudní proces byl však poměrně zdlouhavý, neboť žalovaná strana podala několik odvolání proti Usnesení soudu. Konečný Rozsudek soudu rozhodl o povinnosti žalované cestovní kanceláře zaplatit klientovi částky 6 993 (sleva z ceny zájezdu) a 140 € (poplatek za změnu ubytování) i s úrokem z prodlení, mimo jiné cestovní kanceláři vznikla i povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení. 

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na: www.vasenaroky.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky