Připravovaný projekt Evy Jiřičné na Žižkově může být nižší a „eko-smart“

Jana Brožková, 15.11.2019
Pro území Nového Žižkova zahrnující i Olšanskou ulici a Nákladové nádraží Žižkov bude město zpracovávat celkovou urbanistickou a dopravní studii. Před jejím zadáním je důležité, aby proběhla velká a vyvážená veřejná debata. Studie by měla také vzít v úvahu stávající objem a dopravní zátěž současného rozsáhlého areálu bývalého Telecomu i výstupy z velké mezinárodní architektonické soutěže, kterou investor Central Group pro tuto lokalitu uspořádal. Té se účastnilo 98 ateliérů z 30 zemí světa a odborná porota vybrala návrh architektů Evy Jiřičné a Petra Vágnera z ateliéru AI DESIGN.

Série mnoha diskusí o tomto projektu bude dnes vrcholit veřejnou debatou v Praze 3, kde investor a architektka Jiřičná poprvé představí možné úpravy projektu a výrazné zvýšení příspěvku pro městskou část.
Vznikne velký veřejný prostor se zelení

Připravovaný projekt je menší a má nižší dopravní zátěž než již stojící budovy

Mezi investorem a městskou částí Praha 3 byla 10. prosince 2017 uzavřena podrobná smlouva o spolupráci. V souladu s touto smlouvou proběhla i mezinárodní architektonická soutěž. Investor nyní žádá o změnu územního plánu ze specifické administrativně-technologické funkce na funkci smíšenou. Jedná se jen o změnu funkčního využití, nikoliv o zvýšení koeficientu zástavby.

Současný zastaralý areál bývalého Telecomu odpovídá zhruba 106.000 m2 podlažní plochy, má pracovní kapacitu 2,5 tisíce lidí a dopravní zátěž zhruba 3 tisíce obrátek vozidel denně. Návrh Evy Jiřičné počítá s menším objemem a menší dopravní zátěží než má stávající nebytový areál. Také maximální výška návrhu nepřesahuje 100 metrů, což je limit stanovený připravovaným Metropolitním plánem. Z hlediska dopravní dostupnosti má tato lokalita velkou výhodu v tom, že leží přímo u zastávek tramvají a jen zhruba 400 metrů (5 minut chůze) od stanice metra Želivského.

Vznikne velký veřejný prostor se zelení na 70 % pozemku

Záměr architektky Jiřičné počítá s přeměnou vysloužilého areálu bývalého Telecomu na unikátní a živoucí centrum celého širšího území. Počítá se zhruba s tisícovkou bytů. V městském bloku jsou navrženy cenově dostupné byty a věže pak nabídnou nadstandardní bydlení. V přízemí staveb bude řada služeb, obchodů, restaurací a kaváren.

Návrh počítá s tím, že na téměř 70 procentech celkové plochy pozemku o velikosti 40.000 m2 bude vytvořen unikátní veřejný prostor se zelení, fontánou a uměleckými díly. V kombinaci s živým městským parterem a mimořádnou architekturou tak zde může vzniknout skutečně unikátní Centrum Nového Žižkova.

Co investor Central Group nabízí městské části a jejím občanům?

Podle smlouvy uzavřené mezi investorem a městskou částí Central Group vybuduje a zdarma převede městské části velkou mateřskou školku v hodnotě zhruba 30 milionů . Zajištění dalších školských zařízení by mělo být úkolem veřejné správy, protože na DPH a dalších daních stát získá z tohoto projektu kolem miliardy korun (zhruba milion za každý byt). Podle uzavřené smlouvy investor na své náklady také v lokalitě zřídí velký veřejný park s bohatým městským mobiliářem.

Pokud by městská část měla zájem původní smlouvu o spolupráci nahradit novou smlouvou, pak je k tomu investor připraven. A jako svůj příspěvek pro rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti městské části nabízí 500 za každý metr čtvereční hrubé podlažní plochy projektu, tedy celkem částku zhruba 53 milionů korun (kolem 50.000 za byt). A za ty byty, kam se kupující nepřihlásí do roka od kolaudace stavby k trvalému pobytu (díky čemuž pak městská část čerpá finance z rozpočtu hlavního města Prahy), by byl tento příspěvek dvojnásobný.

O jakých změnách a úpravách projektu se uvažuje?

Architektka Eva Jiřičná a investor Central Group v těchto měsících představují a diskutují svůj záměr s politiky, úřady a veřejností. Z těchto diskusí vyplývají úvahy o některých možných úpravách původního soutěžního návrhu:

· Snížení výšky pod úroveň stávající stavby (po přesném zaměření má 98,3 metru)

· Zřízení veřejně přístupné vyhlídkové terasy s kavárnou v horním patře nejvyšší z věží

· Vytvoření „vertikálního parku“ na všech terasách věží s integrovanou zelení a automatickým zavlažováním

· Vytvoření vzorové ekologické a SMART stavby s využitím progresivních materiálů a technologií

využití reverzibilních tepelných čerpadel země-voda v pilotovém založení stavby pro snížení celkové spotřeby energie nutné pro vytápění a chlazení

osazení budov výtahy s rekuperací, fotovoltaickými panely a případně kogenerační jednotkou pro ještě vyšší využití obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti projektu

vybudování podzemní akumulační nádrže, maximalizace zelených střech a využití unikátního vodopropustného betonu na zpevněné plochy pro efektivní využití dešťové vody a omezení dopadů sucha

speciální povrch s nanotechnologiemi schopný vyčistit vzduch pomocí fotokatalytického jevu, díky kterému lze odstranit až 40 % škodlivin či zápachu (například z automobilové dopravy)

instalace úsporných SMART lamp reagujících na aktuální světelné podmínky i pohyb, veřejné nabíječky pro stále populárnější elektromobily, vyhrazené stanoviště pro car&bike sharing a další ekologické a SMART prvky

· Možnost rozpracování barevného řešení a architektonických detailů návrhu ve více variantách k finálnímu projednání a rozhodnutí stovky bytů v mnoha lokalitách po celé Praze

 


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba