Pokud dům „nedýchá“, větráme špatně

Odborníci na stavebnictví doporučují zajištění dostatečné izolace obvodových zdí a střech budov, aby se zamezilo nekontrolovatelným únikům tepla, ke kterým dochází především u starých domů bez zateplení a s původními okny. Nezbytná výměna vzduchu je přitom tím vyšší, čím horší je izolace budovy. V nezateplených starých budovách uniká teplo, a tím pádem i vzduch z místností právě skrze otvory ve starých oknech, ale také nekontrolovatelně skrze spáry.

Ačkoli vlhko samovolně proniká skrze jednotlivé stavební části pryč z domu, třebaže jsou vzduchotěsné, není tento odvod dostatečný. „Lidem doporučujeme větrat v pravidelných intervalech, aby se zabránilo škodám způsobeným vlhkem a plísněmi. Jediná místa, která na těchto stavebních částech dýchají, jsou netěsné spáry, kterými se velké množství vlhka v patřičné míře odvětrá,“ říká Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR a dodává: „Budova sama o sobě stěnami prakticky nevětrá. K výměně vzduchu, a tím i vlhkosti dochází z více než 95 % větráním okny.“

 

Větrat je nutné intenzivně a v pravidelných intervalech

Budova není schopná odvést přes své zdi více než 3 % vlhkosti. Ač někteří lidé tvrdí, že jejich dům po zateplení přestal „dýchat“, není to způsobeno samotným materiálem použitým na zateplení, nýbrž použitím nových plastových oken, jejichž těsnění je několikanásobně vyšší, než u původních dřevěných. „Z naší praxe víme, že lidé zpravidla v zimních měsících větrají méně, a tím tak narůstá v jejich domácnostech vlhkost a riziko tvorby plísní. Řešení je přitom jednoduché. Postačí větrat krátce, zato v pravidelných intervalech, několikrát denně a při plně otevřených oknech. Používání tzv. větračky je neúčinné, neboť dochází spíše k úniku tepla, ale vzduch v místnosti se nestihne dostatečně vyměnit,“ vysvětluje Pavel Zemene.

 

Větrat je možné nejen okny

Ukazuje se, že majitelé rodinných domů či nových bytů, kteří vyměnili stará dřevěná okna za plastová, nejsou zvyklí pravidelně větrat. S vyšší intenzitou těsnění se však tomu nevyhnou. Vedle klasického větrání okny se nabízí systémy řízeného větrání s vlastní rekuperací tepla. Tzn. že domácnost je vytápěna čerstvým ohřátým vzduchem ze vzduchu odpadního. Systém pracuje na principu recyklace odpadního vzduchu, který ohřívá v rekuperační jednotce čerstvý chladný vzduch zvenčí, a ten je následně rozháněn ventilací po celém domě. V letních měsících naopak vzduch ochlazuje. Tím dochází k znatelným úsporám na energiích při vytápění (klimatizaci). Systém má též pozitivní vliv na kvalitu vzduchu – dochází k jeho časté obměně, a tím i snížení vlhkosti v domácnostech.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba