ČR jako účastník nemovitostní krize

Research (Česká spořitelna), 4.12.2019

Příspěvek Mezinárodního měnového fondu je sice staršího data (říjnová publikace), i tak si ale zaslouží alespoň letmé povšimnutí. A to i z toho důvodu, že neopomíná zmínit Českou republiku.

Článek pojednává o krizi, která je spjata s dostupností, respektive nedostupností, bydlení. Ze zemí nesoucí tíhu tohoto problému zmiňují autoři Kanadu, Švédsko, Velkou Británii a naši zemi. Poznámka na okraj zní, že v této problematické oblasti by snad bylo i lepší, pokud bychom byli zmínky ušetřeni. Nemáme se totiž čím pyšnit. 

Mimo upozornění přichází MMF i s řešením bytové krize. 
Nenabízí však žádné revoluční návrhy než staré známé řešení v podobě zaměření se na stranu nabídky a urychlení výstavby nového bydlení. To by mělo mimo jiné zahrnovat i zkrácení lhůty pro rozhodnutí o povolení stavby, zajištění transparentnosti schvalovacích procesů, zamezení zbytečným průtahům (například v podobě odvolávání) či pobízení developerů k výstavbě bytových domů, které by následně byly i pronajímány, čímž by se rozhýbal trh s pronájmy, který konkrétně v naší zemi nemá silnou tradici.

Se zmíněnými opatřeními lze pouze souhlasit. Zajištění dostatečné nabídky bytů dostupných pro širší škálu
obyvatel je tím nejlepším řešením. Problém však spočívá v tom, že jeho realizace leží v rukách jiných, a to těch, kteří efektivní kroky – alespoň doposud – v dostatečné míře nečiní.

Nicole Gawlasová

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.

Více informací na: www.csas.cz

Názory na článek  ČR jako účastník nemovitostní krize
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Bydlení rubrika