ČR má obrovský potenciál snižovat národní emise oxidu uhličitého. Pomoci tomu může i pěnový polystyren

 

Dle výpočtů Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT bylo zjištěno, že fond budov v České republice se podílel v roce 2016 na celkových emisích u nás 43 %. Podíl emisí byl téměř totožný jak pro rezidenční (22 %) tak pro nerezidenční sektor (21 %). Výpočet potenciálu úspor byl založen na datech shromážděných aliancí Šance pro budovy.

Vůbec nejodvážnější výhled této studie ukazuje možnost snížit roční objem emisí za 55 let o 66 %.

Podle výzkumu lze díky stavbám energeticky úsporných objektů ušetřit více než čtvrtinu národních emisí oxidu uhličitého.

Díky aplikaci pěnového polystyrenu jako tepelného izolantu na domy a byty, lze snížit množství jimi vyprodukovaného CO2“ doplňuje k tématu předseda Sdružení EPS ČR Pavel Zemene. Za poslední půl rok navíc spotřeba pěnového polystyrenu, který byl aplikován právě ve stavebnictví, v České republice vzrostl oproti minulému období o 3,5 %. Je tedy vidět, že trend obliby tohoto izolantu stále roste. „Od zákazníků víme, že pěnovému polystyrenu jako izolantu dávají při zateplování jejich domovů přednost i díky jeho nižší ceně, ale také díky jeho vlastnostem. Hlavně kvůli jeho lehkosti, nenasákavosti a odolnosti vůči tlaku“, uzavírá téma Pavel Zemene.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba