Nový realitní zákon: Větší ochrana klientů realitních kanceláří

Rubrika: Reality
Martin Fejfárek (FFK Legal), 7.02.2020

V letošním roce začíná platit nový zákon o realitním zprostředkování, tzv. realitní zákon. Ten přináší na realitní trh poměrně hodně změn a stanovuje řadu nových povinností pro realitní zprostředkovatele. Většina změn přitom míří na zvýšení ochrany klientů realitních kanceláří. Nejzásadnější jsou následující změny.

Písemná zprostředkovatelská smlouva
Zákon výslovně stanovuje povinnost uzavřít písemnou zprostředkovatelskou smlouvu a vyjmenovává minimální povinné náležitosti, které musí taková smlouva obsahovat.

Jasné stanovení provize za zprostředkování prodeje
Provize musí být jasně sjednána ve zprostředkovatelské smlouvě. Nárok na provizi potom vzniká nejdříve dnem podpisu kupní smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud se strany jinak dohodnou, musí na to být zájemce ve smlouvě výslovně upozorněn.

Předložení výpisu z katastru nemovitostí
Nově je také stanovena povinnost předložit klientovi nejpozději v den podpisu zprostředkovatelské smlouvy výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví) k předmětné nemovitosti ne starší 3 dnů. Pokud by výpis předložen nebyl, bude mít klient právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy.

Povinné pojištění zprostředkovatelů
Realitní zprostředkovatelé budou muset mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu se stanovenou minimální výši pojistného plnění.

Úprava pravidel realitních úschov
Zákon zavádí pravidla úschov kupní ceny u realitních kanceláří. Smlouva o úschově bude muset být písemná. Účty u banky, kde budou uschovány peníze klientů, musí být odděleny a banka musí být informována, že peníze na účtu jsou penězi třetí osoby. Je stanovena povinnost vedení evidence úschov a zákaz nakládat s prostředky klientů v úschově. Realitní kancelář musí nahlásit na živnostenský úřad, že bude provádět úschovy a může být kontrolována, zda dodržuje pravidla pro úschovy. Peníze do úschovy budou moci být složeny pouze bezhotovostně a stejně tak vyplaceny.

Pokuty za porušení povinností
Za porušení stanovených povinností zákon stanoví poměrně citelné sankce. Nejvyšší pokuta (až 1 milion korun) hrozí zprostředkovateli, pokud nebude správně pojištěn.

Živnostenské oprávnění a vzdělání realitních zprostředkovatelů
S realitním zákonem přichází také změna živnostenského zákona, která nově řadí realitní zprostředkování mezi vázané živnosti. K získání této živnosti bude potřeba doložit doklady a vzdělání a předepsané délce praxe nebo složit certifikační zkoušku. Zprostředkovatelé budou mít na splnění těchto povinností 6 měsíců od účinnosti zákona.  

FFK Legal

FFK Legal je inovativní advokátní kancelář, která se zaměřuje na každodenní i specializované poradenství, zejména v oblasti nemovitostí, stavebnictví, zdravotnictví a e-commerce.
Její řešení jsou založená na znalosti klienta a zasazená do souvislostí. Řídí se totiž zásadou, že připravit právní řešení bez souvislostí je stejné jako obléknout se, aniž byste věděli, jestli je venku –20 nebo +30 stupňů. Můžete vyladit detaily, ale je velká pravděpodobnost, že výsledek nebude fungovat.

Více informací najdete na: www.ffk-legal.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Reality