Pojištění nemovitosti proti vichřici – na co si dát pozor při jeho sjednávání?

Silný vítr může způsobit velmi vážné problémy na vaší nemovitosti, proto je vhodné být na takovouto situaci připravený a nemovitost si pro jistotu pojistit. Avšak i při poctivém placení sjednaného pojištění, pojišťovna výši plnění může krátit, anebo jej dokonce vůbec nevyplatit. Jaké jsou nejčastější důvody pro nevyplacení pojistného plnění proti vichřici? Pokračujte ve čtení článku níže.

Mezi nejčastější důvody, kvůli kterým pojišťovny pojistné plnění nevyplácí, patří výluky z pojištění, nesplněný rozsah pojištění, rozdílné definice pojmů, nevhodně zvolený druh pojištění, ale i nedostatečné zabezpečení nemovitosti vůči škodné události a častokrát i nedostatek relevantních důkazů.

Nejhojnější příčinou je právě výluka z pojištění. V případě specificky sjednaného „pojištění proti vichřici“ je výlukou myšlena situace, kdy vítr, který na nemovitosti způsobil škodu, nedosáhl síly vichřice. To znamená, že jeho rychlost byla menší než 103 km/h. „Když vítr o rychlosti 95 km/h strhne střechu nemovitosti, může pojišťovna v závislosti na pojistných podmínkách a výlukách z pojištění pojistné plnění zamítnout právě z důvodu nedosažení síly vichřice,“ komentuje situaci spolupracující právník společnosti Vaše nároky.cz, Petr Novák.

Kromě výluk z pojištění může být problémem i rozsah sjednaného pojištění. V takovémto případě může pojišťovna nevyplacení peněz odůvodňovat tím, že způsobená škoda nespadá pod rozsah pojištění, tedy že plnění nepokrývá riziko konkrétní škodné události. Příkladem může být sjednané pojištění nemovitosti proti poškození silným větrem, kdy záleží na tom, pro jakou „konkrétní sílu větru“ bylo předmětné pojištění sjednáno. Rozsah pojištění totiž může být omezen pouze na vichřici, která je definována rychlostí 103-117 km/h. Pokud škodu na nemovitosti však způsobí silný vítr dosahující maximální rychlosti například 100 km/h, jednalo by se o mimo stanovený rozsah pojištění a pojišťovna by mohla plnění oprávněně zamítnout.

Na co si dát při sjednávání pojištění největší pozor?

V případě pojištění proti škodám způsobeným živelnými pohromami je třeba největší péči věnovat samotnému uzavírání pojistné smlouvy. Tedy především důkladně si prostudovat pojistné podmínky a seznámit se především s rozsahem pojištění a již zmíněnými výlukami,“ radí advokát.

Je důležité pozorně pročíst pojistné podmínky, které mohou obsahovat vlastní, a především rozdílné definice pojmů. Některá pojištění se nemusí nutně vztahovat na škodu způsobenou vichřicí, ale mají v podmínkách uvedeno, že se vztahují na škodu způsobenou silným větrem dosahující rychlosti od 120 km/h. „Pokud by ve výše zmíněném, druhém případě byla například při větru o síle 110 km/h poškozena střecha, pojišťovna by vyplacení pojistného plnění mohla zamítnout,“ komentuje advokát.

Při výběru pojištění proti působení živlů je důležité sjednat správný druh pojištění. Existují totiž dvě kategorie. První kategorií je pojištění nemovitosti, při kterém je pojištěna samotná stavba, tj. její zdi, okna apod. Druhou kategorií je pojištění majetku, kdy je pojištěn vnitřní prostor stavby a její celkové vybavení.

Jak postupovat, dojde-li ke škodné události?

„Při samotné škodné události je následně zapotřebí zabránit vzniku dalších škod, tedy zabezpečit majetek před dalším poškozením,“ upozorňuje Novák. Dojde-li například k poškození střechy, je nutné v nejbližší možné době střechu alespoň provizorně zakrýt, aby dalším úderem nepříznivého počasí nebylo poničeno vnitřní vybavení stavby. Pokud by totiž došlo k dalšímu poškození a budova by nebyla dostatečně zabezpečena, následná vzniklá škoda by již nebyla způsobena živelnou pohromou a pojištění by se na škodu již nevztahovalo.

Pro následné dokazování je nutné obstarat potřebné důkazy, tedy vzniklou škodu důkladně zdokumentovat. Důležitým krokem je škodnou událost bez zbytečného odkladu nahlásit pojišťovně. „Pokud klient následně shledá, že jeho pojistné plnění bylo odepřeno neoprávněně, může být řešením vyhledání právní pomoci, případně se obrátit na příslušné soudy,“ dodává advokát společnosti Vaše nároky.cz.

Společnost Vaše nároky.cz

pomáhá občanům získat finanční odškodnění, na které mají nárok v případě, že se stali obětí nepoctivého a nekalého jednání obchodníků, institucí či státu. Služby společnosti jsou nastaveny pro oboustrannou spokojenost tak, že za ně klient neplatí žádné poplatky a jedinou odměnou pro společnost je provize ze získané částky do maximální výše 25 % pouze v případě vyhraného sporu. Se společností Vaše nároky.cz tedy klient nic neriskuje, nic neztratí a může jen získat. Portfolio oblastí odškodnění, které společnost za klienty řeší, je opravdu široké, od kompenzace za zpožděný let, přes nevyplacenou mzdu, krácení pojistného plnění či reklamaci dovolené, až po náhradu škody za pochybení lékaře.

Více informací na: www.vasenaroky.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky