Sdílené kotelny se SVJ vyplatí, jak ukazuje případová studie

Vytápění v bytových domech se nejčastěji řeší buď dodáním tepla ze vzdálené teplárny, nebo lokálně. V tomto případě si vlastní kotel pořídí buď jednotlivé bytové jednotky nebo vybudují kotelnu společnou, kterou spravuje právě SVJ. Domovní kotelny existovaly v bytových domech od nepaměti, v dnešní době však kotle na pevná paliva nahradily plynové kotle.

Velký kotel nebo kaskáda malých

Pro bytové domy se používají buď speciální kotle s vysokým výkonem, nebo soustava menších kotlů, které se zapojí do takzvané kaskády. Kotle spolu vzájemně komunikují prostřednictvím speciálních řadičů, které přijímají informace o aktuálních potřebách tepla, a podle toho kotle spínají či naopak odpojují. Výhodou tohoto řešení v porovnání s jedním velkým kotlem je zejména široký rozsah výkonu, který je k dispozici podle aktuálního odběru tepla nebo teplé vody.

Náklady a tepelný komfort

Díky moderním technologiím plynové kaskádové kotelny zajišťují maximální tepelný komfort s nižšími vstupními i provozními náklady, než je instalace kotlů do všech bytových jednotek. Vždy záleží na situaci v místě konkrétní instalace, dá se říci, že každá kaskádová kotelna je originál, sestavený podle potřeb zákazníka. Ale základní stavební prvky jsou většinou stejné, průměrná domovní kotelna má tři až čtyři kotle THERM 45.KD.A anebo THERM 90.KDA, podle požadovaného výkonu. Použití standardních kotlů nám umožňuje snížit celkovou cenu kotelny,” uvedl Milan Kubíček, obchodní ředitel firmy Thermona, která se realizací kaskádových kotelen zabývá.

Příklad realizace: Stavební bytové družstvo Studénka - Butovice

SBD Studénka začalo přecházet na vlastní kaskádové kotelny v roce 2011, dnes jich provozuje 16. Podle posledních propočtů jsou náklady na výrobu tepla v domovních kotelnách včetně vedlejších nákladů a daní 420 Kč/GJ. Pro porovnání: Náklady na teplo z teplárny v dané lokalitě jsou 735 Kč/GJ včetně DPH. Náklady na samotný zemní plyn tvoří v domovních kotelnách cca 75 % nákladů na výrobu tepla a 25 % jsou tzv. ostatní náklady: provoz, servis, opravy rozvody. Úspora nákladů se výrazně zvyšuje při důsledném využívání možné změny dodavatele zemního plynu, což také výrazně zrychluje návratnost investice do kotelny. Se stále vzrůstající cenou tepla z centrálního zdroje se zvyšuje provozní úspora. V současné době je tak rozdíl cen tepla v lokalitě mezi centrálním zdrojem a domovní kotelnou téměř 40 %, což představuje návratnost investice 3 až 4 roky podle výše spotřeby. 

Závěr

Jak vyplývá z modelového příkladu i z již realizovaných referencí, využití sdílené kaskádové kotelny je ve většině lokalit ekonomicky nejvýhodnější způsob, jak pokrýt spotřebu tepla všech domácností v bytovém domě. Kromě čistě ekonomického pohledu nelze opomenout ani environmentální stránku, kdy kondenzační plynové kotle představují jeden z nejúčinnějších a nejekologičtějších zdrojů vytápění a ohřevu TUV. V neposlední řadě vlastnictví kaskádové kotelny přináší SVJ také svobodu výběru, od koho a za jakou cenu budou plyn na liberalizovaném českém trhu odebírat.

 

 

 

 

 

 Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Technika