Nové požadavky na energetickou náročnost budov přispěly k růstu spotřeby EPS za rok 2019

 

Navzdory tomu, že došlo v loňském roce v Evropě k poklesu obratu chemického průmyslu, poklesu spotřeby plastů, pěnový polystyren (EPS) těžil z rostoucího stavebnictví a zvýšených požadavků na energetickou spotřebu budov.

Spotřeba EPS v Evropě se zvýšila o 4 %, a to především díky příznivé situaci ve střední a východní Evropě. Po delším období stagnace se zotavuje stavebnictví, oživuje se zájem o nemovitosti a jejich rekonstrukce a tím také o zateplování.

České stavebnictví meziročně vzrostlo o 2,4 %, když objem stavebních prací zaznamenal druhou nejvyšší hodnotu za rekordním rokem 2008. Svůj podíl na tomto úspěchu má také zateplování budov, kde se uplatňují tepelné izolace a zejména EPS. Nárůst jeho spotřeby je i díky změně tloušťky používaného EPS z 10 cm na 14 cm. Rovněž se častěji používají materiály s větší objemovou hmotností a lepšími mechanickými vlastnostmi. Díky těmto faktorům se zvýšila spotřeba EPS v ČR o 1,3 % na 61.800 tun.

Se stále rostoucí spotřebou EPS, se jeho výrobci dále systematicky věnují tématu recyklace EPS tak, aby byly postupně naplňovány dobrovolné recyklační cíle a záměry cirkulární ekonomiky.

Sdružení EPS ČR se finančně podílí na realizaci unikátní technologie fyzikálně-chemické recyklace těch EPS odpadů, které ještě obsahují retardér hoření. První jednotka využívající tuto technologii vzniká v Nizozemsku a její start se odhaduje na začátek příštího roku. Finálním produktem procesu bude standardní granulát polystyrenu a brom. V případě úspěšného provozu se uvažuje o realizaci stejné jednotky v České republice.

V rámci udržitelnosti a snížení spotřeby primárních zdrojů pro výrobu EPS zpracovávají členové Sdružení v rámci vlastního výrobního procesu veškerý odpad vzniklý při výrobě, což je 15% z celkového zpracovaného množství. Kromě toho zpracovali v loňském roce 300 000 kilogramů neznečištěného odpadového EPS, zejména obalů. Ke zvýšení tohoto množství uzavřelo Sdružení smlouvu s agenturou INCIEN jejímž cílem je komplexní zmapování řetězce sběru, třídění a využití EPS odpadů, včetně návrhu legislativních opatření.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba