"I když je to těžké, řemeslo na hřebík nepověsíme!" říkají čeští řemeslníci

Jiřina Kavková (Kurzy.cz), 9.04.2020
Portál NejŘemeslníci.cz provedl průzkum mezi českými řemeslníky,zaměřený na stav českého řemesla v době koronavirové krize. Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 532 řemeslných subjektů z celé ČR. Z odpovědí vyplývá, že ačkoli každému druhému řemeslníkovi citelně ubylo zakázek a více než třetina z nich nemá úspory vůbec žádné, nebo pouze na jeden měsíc, nehodlají to vzdát! I přes finanční těžkosti a nejistotu ohledně budoucnosti chce většina z nich pokračovat. Přesto 16% dotázaných přemýšlí o ukončení živnosti. Pomoc od státu jako dostatečnou vnímá pouze 20% respondentů.

Řemeslníci mohou a chtějí pracovat

Drtivá většina z nich (93%) může plně nebo částečně pracovat, přesto takřka polovina (49%) pociťuje nedostatek zakázek. Více než polovina řemeslníků (55%) to připisuje obavám zákazníků o jejich zdraví, případně omezením daným vládou (19%).

Řemeslníci však aktivně řeší získávání nových zakázek s možností okamžité realizace (63%) a nebo si připravují zakázky na později (27%). Jen desetina řemeslníků teď práci neshání (8%) nebo ji vůbec neřeší (3%).

Rušení nasmlouvaných zakázek ze strany zákazníků pociťuje necelá polovina oslovených řemeslníků (39%), čtvrtina (27%) je pak odkládá na později. Velká část (49%) řemeslníků však vnímá jako hlavní problém nedostatek nových zakázek.

Bez zakázek a bez pomoci dlouho nevydrží, roli státu však vnímají spíše negativně

Více než třetina řemeslníků pomoc od státu spíše nepociťuje (32%) nebo dokonce vůbec neregistruje (32%) Pozitivně jeho roli vidí jen pětina dotázaných (20%).Přitom část z nich (14%) nemá žádné finanční rezervy v případě výpadku příjmů. Někteří mají rezervy maximálně na měsíc (22%) či dva (19%). Na více jak 2 měsíce má rezervy jen necelá pětina (19%) oslovených řemeslníků.

O jakou pomoc od státu mohou konkrétně požádat ve většině případů řemeslníci informace mají (71%). Přesto pětina (20%) cítí nedostatečné informace a část respondentů (8%) nemá vůbec představu, na co má nárok.

Živnostníci bez zakázek dlouho nevydrží

Ze státních opatření pak vidí jako nejpřínosnější odpuštění minimálních záloh na sociálním pojištění (58%). Necelá polovina řemeslníků také ocenila, již schválenou, přímou podporu OSVČ ve formě 25 000 (49%) nebo odložení daní za rok 2019 (19%). Méně oslovených pak bere za přínosné ošetřovné (14%), vyhlášení dotačních programů (10%), bezúročné půjčky (9%) či využití okamžité hmotné pomoci (8%).

Hlavní je zdraví, ale my to nevzdáme!

Necelá pětina oslovených (16%) přemýšlí v souvislosti se současnou situací o ukončení živnosti. Drtivá většina (80%) o tom však neuvažuje a pro část z nich (45%) to vůbec nepřipadá v úvahu. A co řemeslníci nejčastěji vzkazují? Především všem přejí pevné zdraví a věří, že se vše brzy v dobré obrátí.Názory na článek  "I když je to těžké, řemeslo na hřebík nepověsíme!" říkají čeští řemeslníci
Na dané téma nejsou žádné názory.
Známkuj

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy