Jak minimalizovat (nejen firemní) výdaje na energie? Komplexním zateplením

Díky nezatepleným budovám platí řada firem zbytečně vysoké částky za energie. Kvalitní komplexní zateplení je přitom nezbytné nejen z hlediska úspory tepla a energie, ale chrání také celou konstrukci budovy, izoluje i zvukově a vytvoří v interiéru zdravé klima, díky kterému nehrozí vlhkost zdí a výskyt plísní. Nezateplené či špatně zateplené budovy navíc ztrácí svou hodnotu na trhu a rychleji podléhají stárnutí a ztrátě funkčnosti, což v krajním případě může ohrozit i běžný chod firmy.

Investujte do zateplení

Pokud se chystáte zateplit vaší budovu, je vhodné zvolit tzv. komplexní zateplení. Zateplením fasád, střechy, podlah a oken totiž dosáhnete ještě o 30 % vyšších úspor než při izolaci pouze kolem obvodového zdiva. „Pro trvale funkční a účelné zateplení, které bude odpovídat nejpřísnějším požadavkům na úsporu energií, zvolte vrstvu v co nejvyšší tloušťce. Zatímco zateplení, které se aplikovalo před lety, dosahovalo tloušťky jednotek centimetrů, nyní je standardem izolace o minimálně 15, nejlépe však 20 centimetrech,“ říká Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Zásadní otázkou, kterou si budete muset zodpovědět před plánováním zateplovacích prací, je výběr použitého materiálu. Nejčastěji se setkáte s izolačními deskami z pěnového polystyrenu, který je dlouhodobě nejpoužívanějším zateplovacím materiálem díky svým unikátním vlastnostem. Pěnový polystyren, známý pod zkratkou EPS, vykazuje vynikající schopnost tepelné izolace, nízkou hmotnost, pevnost, tvárnost a v neposlední řadě také ekologickou nezávadnost. Po konci svého životního cyklu totiž může zateplovací deska z polystyrenu posloužit pro výrobu nové, stejně kvalitní izolace. Příznivci nejnovějších trendů si nově mohou vybrat mezi klasickým bílým, nebo inovovaným šedým polystyrenem. Ten je obohacen grafitovou příměsí, která zvyšuje izolační schopnost desky a díky tomu se může doporučená tloušťka zateplení o několik centimetrů snížit.

 

Efektivní vytápění podpoří rekuperační jednotka

Snížení spotřeby energie o 50-70 % dosáhnete samotným kvalitním zateplením, dále vám však pomůže i řízené větrání s vlastní rekuperací tepla. „Tento systém funguje na principu obnovy odpadního vzduchu v interiéru, který zajišťuje, aby teplo zůstalo uvnitř budovy ohřátím čerstvého vzduchu proudícího zvenčí,“ vysvětluje Pavel Zemene.

Řízené větrání a kvalitně provedené zateplení dokáže kromě energetických úspor eliminovat vlhkost vzduchu v interiéru. Osoby, které v budově tráví významné množství času, tak nejsou nepříznivě ovlivněny teplotními změnami. Neustálá obnova vzduchu zabraňuje množení mikrobů a tvorbě plísní, které stojí za mnohými respiračními problémy. Mnohokrát si ani lidé neuvědomí, že dýchavičnost, rýma, kašel a další symptomy onemocnění dýchací soustavy mohou být způsobeny třeba zrovna vzduchem na pracovišti.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba