Pražský Žižkov ožívá uměním a architekturou: začíná Landscape festival

Jana Brožková, 18.6.2020

Na čtyři desítky nejrůznějších výtvarných děl, instalací a intervencí ve veřejném prostoru českých i zahraničních architektů a umělců láká na pražském Žižkově od 20. června osmý ročník Landscape festivalu. Jeho cílem je nejen zpestřit během letních měsíců městské prostředí, ale také upozornit na potenciál této městské části a ukázat možnosti zlepšování kvality života ve městech, včetně adaptačních opatření na změnu klimatu.

Projekt organizuje Galerie Jaroslava Fragnera

Nově si tak obyvatelé i návštěvníci Žižkova mohou sestavit svůj vlastní park díky interaktivní instalaci amsterodamských NL Architects s názvem Puzzle park, který je inspirovaný legendárním žižkovským hlavolamem Patnáctka a na sídlišti v Žerotínově ulici si jej ještě leckdo pamatuje. Mohou ochutnat na Havlíčkově náměstí díky pítku s nanofiltrací Richarda Loskota okapovou vodu nebo se v parných dnech osvěžit u nových vodních prvků studentů Fakulty architektury ČVUT na rohu ulic Jeseniova a Prokopova a na náměstí Radost. Ty vybídnou nejen k osvěžení, ale také k úvahám nad zranitelností koloběhu vody. Atmosféru Kostnického náměstí v roce 1914 připomene všemi barvami hrající instalace architekta Davida Vávry. Na nezadržitelný proud času, pomíjivost i přírodní živel upozorní obří obraz Vodopád Patrika Hábla na panelovém domě v Kubelíkově ulici. Poblíž cyklostezky vedoucí bývalou Vítkovskou železniční tratí a Hrabovskou spojku je nově k dispozici nejen cyklistům nový interaktivní mobiliář odkazující svým tvaroslovím k železniční historii místa. Přes střechy zaparkovaných aut vede přímo před žižkovskou radnicí alternativní stezka francouzského umělce Benedeta Buffalina.

Landscape festival bude oficiálně zahájen v pátek 19. června od 18 hodin zdarma přístupným koncertem kultovních kapel Dunaj a Už jsme doma v Žižkov BeerGarden. Hned o víkendu 20. a 21. června ožije tancem i zpěvem většina instalací a intervencí díky představením v rámci festivalu TANEC PRAHA Plíce Žižkova. Přes 60 performerů provede návštěvníky a milovníky netradičních zážitků v obou dnech odlišnými trasami po většině lokací krajinářského festivalu (vždy od 14 a od 17 hodin). Do projektu se zapojila řada našich předních tanečníků a choreografů jako Jiří Bartovanec, Michal Záhora, Eliška Brtnická, Barbora Látalová, Tereza Hradilková, Mirka Eliášová nebo Monika Rebcová. Podrobné informace k jednotlivým trasám jsou zveřejněny na webových stránkách Tance Praha. Program je rovněž přístupný zdarma.

Až do konce září nabídne festival bohatý doprovodný program přednášek, diskusí, workshopů, happeningů či výstav. Festival pořádá Galerie Jaroslava Fragnera za podpory městské části Praha 3. Více informací na www.landscape-festival.cz.

Landscape festival se rodil v letech 2014 a 2015 na Praze 3. Jeho první dva ročníky se konaly v areálu Nákladového nádraží a v jubilejním roce 2018 se sem vrátil svými aktivitami na vrchu Vítkov a v jeho okolí. Právě na ty se snaží letošní osmý ročník navázat, a tak po Opavě, Plzni a Ostravě obrací festival znovu svou pozornost opět ke krajině pražského Žižkova. „Festival si klade za cíl provést návštěvníky zelenou infrastrukturou Žižkova tak, aby upozornil na výjimečné množství parků a dalších typů městské zeleně a podtrhl jejich krajinářský, přírodní a rekreační potenciál,“ komentuje za organizátory Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera. „Kultivace veřejného prostoru je pro nás důležité téma, a proto jsem rád, že se letos koná Landscape festival opět na Praze 3. Na několik měsíců se oživí naše prostranství uměním a zajímavými nápady na jeho využití. Osobně se nejvíce těším na instalaci Voda pro tebe od Richarda Loskota nebo Vodopád Patrika Hábla,“ dodává Pavel Křeček, radní pro kulturu a strategické plánování městské části Praha 3, která se na Landscape festivalu podílí od prvního ročníku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tématům adaptace na klimatickou změnu a vody ve městě se bude festival věnovat hned několika způsoby. Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT vznikají na Žižkově dva vodní prvky, které nabídnou obyvatelům nejen osvěžení v parných dnech a vybídnou je také k úvahám nad zranitelností koloběhu vody a nutnosti konceptu udržitelné cirkulace. Jak bylo již výše zmíněno, u radnice na Havlíčkově náměstí bude možno z netradičního pítka okusit dešťovou vodu z okapu, která bude díky sofistikované nanofiltraci pitná. Autorem pítka je Richard Loskot a studio UAII. V radniční kavárně pak bude k zhlédnutí projekt TREES4CITY, který představuje model hospodaření s dešťovou vodou ve vztahu k pouličním stromořadím a městské zeleni. V září se pak uskuteční mezinárodní konference ZELENÉ STŘECHY – VIZE BUDOUCNOSTI pořádaná ve spolupráci se Svazem zakládání a údržby zeleně.

Stejně jako v minulosti chystá festival kromě environmentálních a uměleckých instalací také drobné architektonické intervence a věnuje se tématu architektury a urbanismu Žižkova. Před dvěma lety na sebe upozornil zdařilým propojením křižovatky u divadla Ponec a cyklostezky pod vrchem Vítkov v podobě instalace nazvané Žižkov highline z dílny studia Archwerk. V letošním roce na ni naváže interaktivní hravá instalace od MÓD architektů s názvem ZŠIBENICEŽELEZNICE v téže lokalitě. Na Vítkově pak vyroste výstavní pavilon pro výstavu Nahraj!, která prezentuje současné dění na poli české dřevěné experimentální architektury, a na židovských pecích instalace nazvaná Galerie jednoho obrazu Víta Čechmánka. O architektuře Žižkova budou diskutovat David Vávra a Ivan Vavřík na Kostnickém náměstí 25. června a model z dílny Petra Stolína představující plány na zástavbu rozsáhlého území kolem Nákladového nádraží Žižkov bude od září k vidění ve výstavním pavilonu.

V rámci tématu Integrace umění do veřejného prostoru je zde na co navazovat, jelikož Žižkov, mnohdy přezdívaný pražský Montmartre, má v práci s veřejným prostorem a uměním bohatou historii. Přestěhováním jednoho z Miminek výtvarníka Davida Černého festival připomíná dvacáté výročí instalování tohoto díla na žižkovský televizní vysílač v rámci projektů Evropské hlavní město kultury 2000. Jedná se o jeden z mála výstupů tohoto projektu, které se staly trvalou intervencí ve veřejném prostoru Prahy. V září bude tomuto tématu věnovaná debata pořádaná ve spolupráci s Festivalem m3/umění v prostoru, která se uskuteční 21. 9. v galerii Atrium na Žižkově.

Na výtvarné části programu spolupracuje LF s několika místními galeriemi, jako jsou Atrium na Žižkově, Hunt Kastner, Nevan Contempo nebo Galerie 35 m2, které nominovaly své umělce, aby přispěli do programu LF. Návštěvníci se tak mohou těšit na díla Jana Turnera, Vojtěcha Míči, Kurta Gebauera, Jana Zdvořáka, Aleše Hnízdila nebo Jana Boháče a Anny Ročňové. Na trase je čekají také dva murály, které vznikly za podpory hlavního města Prahy a programu Umění pro město (jehož garantem je Galerie hlavního města Prahy). Jejich autory budou streetartový umělec Timo a malíř Patrik Hábl.

Zahraniční účast se i vzhledem situaci spojené s Covid 19 podařilo zajistit na dálku a návštěvníci se mohou těšit na díla například amsterodamských NL Architects, hravého francouzského umělce Bufalina Benedetta anebo Hannese Gröblachera a Rolanda Wücka z vídeňské BOKU.

Trasa festivalu tvoří pomyslný okruh a provede návštěvníky zelenou infrastrukturou Žižkova tak, aby upozornila na výjimečné množství parků a dalších typů městské zeleně a podtrhla jejich krajinářský, přírodní a rekreační potenciál. Kromě tří významných městských parků – vrchu Vítkov, Vrchu svatého Kříže a Židovských pecí – je zavede například na cyklostezku vedoucí po bývalém železničním tělese pod Vítkovem, do lesa Krejcárek, do budoucího Parku Přemysla Pittera, do sídlištních vnitrobloků na Žerotínově ulici anebo na historická náměstí Dolního Žižkova.

Zvláštní pozornost věnuje festival neuchopenému území mezi Krenovkou, divadlem PONEC, Husitskou ulicí, Florencí a ulicí Pernerovou. Tento Pražský gordický uzel se pokusí pod vedením předních českých urbanistů a ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT rozplétat studenti vysokých škol na podzimním workshopu. K problematice této lokality proběhne na závěr festivalu (30. 9.) veřejná debata s názvem Brána na Žižkov. Ta se bude stejně jako workshop konat za účasti a podpory městských částí Prahy 1, Prahy 2 a Prahy 3 a za účasti zainteresovaných institucí, kterými jsou Krenovka sobě, UniJazz, Tanec Praha a Vojenský historický ústav.

V rámci výstavního programu LF připravil kromě již zmíněného Nahraj! také výstavu Landscape as a Common Backround prezentující nejvýraznější současné projekty na poli krajinářské architektury ve 24 zemích Evropy, anebo prezentace věnující se zeleným střechám či projektům Prahy 3, které čekají svou realizaci.

Projekt organizuje Galerie Jaroslava Fragnera ve spolupráci s Městskou částí Praha 3, za podpory – Magistrátu hlavního města Prahy, IPR Praha, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury a NČA. Záštitu nad projektem převzal náměstek primátora hl. m. Prahy Ing. Petr Hlubuček, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Do projektu se zapojily rovněž žižkovské galerie Galerie Atrium, Hunt Kastner Gallery, Nevan Comtempo nebo Galerie 35 m2. Murály vzniknou za podpory hlavního města Prahy a programu Umění pro město.
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba