Projekt, který umožňuje recyklaci polystyrenu, navržen na prestižní cenu

Pěnový polystyren je jedním z nejoblíbenějších tepelných izolantů. V České republice se jím hojně zatepluje již od 70. let a dosud odhadovaná životnost činí nejméně 50 let. Stavební polystyren tak začíná pomalu dosluhovat a před námi stála otázka, co s ním. Recyklovat ho mechanicky, kvůli speciální látce zabraňující šíření požáru, v současnosti nelze,“ vysvětluje Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Ta se ale od roku 2015 do polystyrenu již nepřidává. Co se starším polystyrenem vyřešil projekt PolyStyrene Loop.

Podstata unikátního řešení spočívá v solvolýze, rozdělení působením rozpouštědla. Konkrétně v technologii CreaSolv® Process. Polystyrenové izolanty se rozpustí a oddělí se z nich retardér hoření HBCDD. Z roztoku se následně vysráží standardní polystyren, který se vysuší a použije se pro výrobu dalších produktů, například XPS desek. Tyto nově vzniklé polystyrenové produkty budou v souladu s nařízeními týkajícími se perzistentních organických znečišťujících látek POP. „V České republice jsme jediným členem tohoto nizozemského družstva, a proto se můžeme jako první zapojit do cirkulární ekonomiky starých EPS izolantů s HBCDD chemickou recyklací. Nejenom tím chceme dát najevo, že nám velmi záleží na odpovědném chování vůči naší společnosti,“ dodal Pavel Zemene.

Do roku 2030 dle nařízení Evropské unie o cirkulární ekonomice musí být veškeré plasty 100% recyklovatelné, a to včetně EPS. Průzkumy totiž ukazují, že se u nás recykluje pouhých 27 %. Tato situace je i díky neznalosti a neochotě obyvatel a stavebních společností. Na druhou stranu se setkáváme s nejasnostmi ohledně recyklací starých EPS materiálů. Díky vynálezu PolyStyrene Loop se může vše změnit. Výsledky soutěže Plastics Recycling Awards Europe 2020 budou oznámeny mezi 27. a 28. říjnem 2020 v Amsterdamu.

Video o projektu PolyStyrene Loop najdete zde:

https://www.youtube.com/watch?v=QV0FBZPOYio

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Sdružení EPS ČR má 13 členů a reprezentuje většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v Česku. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v Česku a na Slovensku.

Více informací na: www.epscr.czNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba