Praha dostane novou koncepci veřejného osvětlení, je dokončena první část

Rubrika: Technika
Jana Brožková (Bydlet.cz), 27.07.2020
Společnost Technologie hlavního města Prahy (dále „THMP“) dokončila první část vůbec první ucelené koncepce pražského veřejného osvětlení. Ta vzniká na základě rozhodnutí pražských radních z června loňského roku a kromě pasportizace aktuálního stavu pražského veřejného osvětlení (dále „VO“) bude obsahovat přepracovaný plán osvětlení a závazné technické standardy budoucí obnovy a modernizace. Dokončený dokument pokrývá kompletní analýzu současného stavu a bude výchozím podkladem pro zpracování všech navazujících částí koncepce.

Podle radního HMP Jana Chabra je nezbytné, aby všechny změny ve VO byly prováděné vždy po předchozím komplexním posouzení a s potřebnou mírou odbornosti. „Jakékoliv zásadní změny mají dlouhodobý charakter a nesprávné kroky se jen obtížně napravují. Od začátku mého působení proto prosazuji názor, že město musí přijmout strategický materiál, jak nahlížet na veřejné osvětlení, mít jasnou strategii v jeho obnově i funkčnosti. Současný stav, kdy máme ve městě téměř sto druhu svítidel bez jasného sledu obnovy a umísťování, je důsledkem absence podobného materiálu. Právě koncepční přístup k veřejnému osvětlení nám pomůže dosáhnout nejen jeho účinného a ekonomického provozování, ale také plného využití všech jeho funkcí,“ dodal.

„V první etapě jsme zanalyzovali informace o jednotlivých prvcích osvětlovací soustavy, ať už jde o jejich stáří, konstrukční materiály, umístění ve městě nebo třeba technické provedení. Manažerským informačním systémem, na kterém aktuálně pracujeme, chceme dosáhnout toho, aby zachycené informace nezůstaly statické, ale byly i v budoucnu průběžně udržovány aktuální,“ upřesnil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Celá koncepce se bude skládat z 9 částí. „Na pět částí již hlavní město uzavřelo smlouvy se společností THMP, která pro metropoli veřejné osvětlení několik let spravuje. Ty kromě analýzy současného stavu zahrnují i koncepci obnovy pražského VO, její ekonomické zhodnocení, světelně-technickou část, tedy kompletní zatřídění pražských komunikací a to i s ohledem na možné snižování intenzity osvětlení v noci. THMP zajistí i finální elektronizaci systému, ve kterém bude celá koncepce integrována a udržována,“ vysvětlil radní Jan Chabr. Dodavatelé pro zbývající části vzejdou z veřejné soutěže. Další části budou mimo jiné zahrnovat i architektonicko-urbanistickou část, část týkající se vlivů na životní prostředí a hygienu nebo třeba průzkum trhu dostupných technických řešení a svítidel. Celá koncepce má být hotová do konce roku 2021.

THMP nyní pracuje na analýze dopravní nehodovosti v jednotlivých pražských ulicích. „To nám pomůže v rámci zpracovávání části týkající se plánování budoucí obnovy jako jedno z kritérií pro dimenzování svítidel tak, aby odpovídala i reálné situaci na pražských komunikacích. Vycházíme při tom z databáze dopravních nehod poskytnuté Policií ČR,“ uzavřel Tomáš Jílek.


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Technika