Průměrná hrubá mzda dosáhla v Praze ve 2Q 42 435 Kč a je o čtvrtinu vyšší než je republikový průměr

Rubrika: Reality
ČSÚ (ČSÚ), 3.09.2020
 


Výše pražské průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze (42 435 ) převyšovala ve 2. čtvrtletí 2020 republikový průměr o 24 %, ve Středočeském kraji o 5 %. Ostatní kraje nedosahovaly průměru ČR. Nejnižší hrubá měsíční mzda je dlouhodobě v Karlovarském kraji, nejinak tomu bylo i ve 2. čtvrtletí 2020. MzdaKarlovarském kraji byla o 14 % nižší, než mzda za ČR celkem.

Průměrná hrubá měsíční mzda1) zaměstnanců v Praze dosáhla ve 2. čtvrtletí roku 2020 hodnoty 42 435 . Průměrná mzda pro celou Českou republiku byla 34 271 . I přes trend velmi pomalého sbližování zůstal rozdíl ve výši mezd mezi Prahou, a zbytkem republiky nadále výrazný. Mzda v Praze vzrostla oproti 2. čtvrtletí 2019 o 244 , tedy o 0,6 %. Druhou nejvyšší průměrnou mzdu měli ve 2. čtvrtletí opět zaměstnanci ve Středočeském kraji (36 134 ), což je do určité míry důsledek provázanosti pracovního trhu a ekonomik obou krajů. Třetí nejvyšší mzdu pobírali zaměstnanci v Jihomoravském kraji (33 049 ). Nejnižší průměrná hrubá mzda byla opět v Karlovarském kraji (29 514 ) a v krajích Zlínském (30 105 ) a Pardubickém (30 575 ).

Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnance v krajích ve 2. čtvrtletí 2020

V porovnání se 2. čtvrtletím roku 2019 docházelo v krajích jak k mírnému růstu mezd, tak k poklesům (od růstu + 2,4 % v Ústeckém kraji po pokles –2,8 % v kraji Libereckém). V šesti krajích mzda mírně vzrostla (růst mezd od +0,6 % do +2,4 %), v osmi krajích mzda poklesla (pokles od –0,4 % po –2,8 %). Vzhledem k tomu, že ve 2. čtvrtletí 2020 byla míra inflace 3,1 %, reálně mzda poklesla ve všech krajích.

 Vzhledem k epidemiologickým opatřením, kdy v průběhu téměř celého 2. čtvrtletí došlo v některých firmách k částečnému nebo úplnému přerušení činnosti, se počet zaměstnanců po delším období růstu meziročně snížil ve všech krajích. V Praze došlo ke snížení o 15,8 tisíc zaměstnanců, relativně o 1,8 %. Vyšší úbytek než Praha zaznamenal Moravskoslezský kraj (–20,9 tisíc, –4,7 %) i kraj Jihomoravský (–16,3 tisíc, –3,5 %). V Karlovarském kraji bylo ve 2. čtvrtletí 2020 zaměstnáno 83,0 tisíc zaměstnanců, ve 2. čtvrtletí 2019 to bylo 88,4 tisíc zaměstnanců, takže relativně tam došlo k nejvyššímu poklesu (–6,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v 2. čtvrtletí 2020 v krajích

1) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance přepočteného počtu za měsíc. Údaje jsou územně tříděny podle místa pracoviště zaměstnanců, tedy tzv. pracovištní metodou a jsou publikovány za celou populaci podniků.

Další údaje naleznete v časových řadách: https://www.czso.cz/csu/czso/pmz_cr

Komentář k vývoji na trhu práce (včetně vývoje mezd a regionálního pohledu): 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-ceskeho-trhu-prace-2-ctvrtleti-2020

 

Kontakt:

Jana Podhorská

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

telefon: 274 052 673

e-mail: jana.podhorska@czso.cz

Přílohy

  • Tabulka Průměrné hrubé mzdy a průměrný evidenční počet zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2020
 

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem


Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Reality