Darování nemovitosti je nejlepší variantou převodu nemovitosti

Pokud chcete už za svého života rozhodnout, kdo dostane vaše nemovitosti, je nejlepší variantou její darování. Budete si jistí, že majetek dostane opravdu ten, komu ho dát chcete a předejdete i případným tahanicím mezi příbuznými. Darování je navíc poměrně jednodušší proces než dědění.

Darovací smlouva je základ

Při darování je potřeba sepsat darovací smlouvu. V té uveďte kromě jmen, adres a dat narození všech zúčastněných osob především podrobný popis nemovitosti, které se smlouva týká. Nezapomeňte na detaily jako jsou např. garáž, podíly na sousedních pozemcích či břemena, jakékoliv opomenutí může vést k zamítnutí návrhu na vklad. Vlastnictví se totiž získá až po provedení vkladu do katastru nemovitostí.

Je třeba platit daň?

Velkou výhodou darování je, že se neplatí darovací daň ani daň z příjmu, pokud darování nemovitosti probíhá v přímé nebo vedlejší rodinné linii, případně mezi partnery, kteří žijí ve společné domácnosti minimálně jeden rok před obdarováním. Příbuzné osoby musí darovanou nemovitost zdanit pouze v případě, že ji do 5 let od darování prodaly. Každý obdarovaný musí ale jednou ročně zaplatit daň z nemovitých věcí.

Jak užívat nemovitost i po darování?

I po darování může dárce v nemovitosti bydlet, stačí provést tzv. zřízení služebnosti bytu či domu. Do darovací smlouvy musí být zapsáno bezplatné doživotní užívání nemovitosti a správně vymezit předmět služebnosti a práva a povinnosti při údržbě.

Je darování nevratné?

Zákon umožňuje za určitých podmínek odvolání daru. Dárce může chtít vrátit dar, pokud se dostal do hmotné nouze nebo obdarovaný hrubě porušil mravy. Také obdarovaný může nemovitost vrátit, především v případě, kdy ho dárce neupozorní na vážné faktické či právní vady nemovitosti.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky