V Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí došlo k meziročnímu poklesu bytové výstavby

ČSÚ, 14.5.2021
 

V 1. čtvrtletí 2021 došlo v Jihočeském kraji k meziročnímu poklesu bytové výstavby, a to jak u zahájených, tak i u dokončených bytů, kde byl propad výraznější. Zahájeno bylo 493 bytů, tedy o 88 méně než ve stejném období předchozího roku. Dokončených bytů bylo 340, meziročně zhruba o třetinu méně.

Zahájené byty

V České republice byla v 1. čtvrtletí 2021 zahájena výstavba 8 451 bytů, což bylo o 7,5 % méně než ve stejném období minulého roku. Meziročně se zvýšil počet zahájených bytů v pěti krajích ČR. Největší nárůst vykázal Královéhradecký kraj, kde došlo ke zvýšení o téměř 30 %. K největšímu meziročnímu poklesu (o více než polovinu) došlo v Plzeňském kraji.

Jihočeském kraji byla v 1. čtvrtletí 2021 zahájena výstavba 493 bytů, přičemž meziroční pokles činil 15,1 % a byl hlubší než v celé ČR. Kraj se na zahájené bytové výstavbě ČR podílel 5,8 %, což jej řadilo na 6. příčku v mezikrajském srovnání.

kraji v prvních třech měsících roku 2021 mírně převažovaly zahájené byty v nových rodinných domech, z celkového počtu jich bylo 54,0 %. Bytů tohoto typu bylo v kraji zahájeno 266, což znamenalo pokles oproti 1. čtvrtletí předchozího roku o 17,4 %.

Naproti tomu významný nárůst zaznamenala výstavba bytů v nových bytových domech, kde bylo meziročně zahájeno o 101 bytů více. Výstavba těchto bytů však byla zahájena pouze ve dvou okresech, přičemž většina byla lokalizována do okresu Český Krumlov.

Tab. 1 Zahájené byty*) podle druhu stavbyJihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Tab. 1 Zahájené byty podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Meziroční nárůst počtu zahájených bytů byl v 1. čtvrtletí zaznamenán pouze ve dvou okresech Jihočeského kraje. Nejvyšší byl na Českokrumlovsku, kde počet zahájených bytů vzrostl o 70 %, a to zejména díky výstavbě 143 bytů v bytových domech. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Tábor, kde zahájená výstavba nedosáhla ani třetiny loňské hodnoty.

Na bytové výstavbě kraje se v prvních třech měsících roku 2021 nejvýrazněji podílel okres Český Krumlov (41,4 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku skončil okres Písek, kde bylo zahájeno pouze 28 bytů, a podíl okresu na celkovém počtu zahájených bytů v kraji činil 5,7 %.

Téměř ve všech okresech Jihočeského kraje převažovala nová výstavba, výjimku tvořil jen okres Prachatice, kde přesně polovina zahájených bytů spadala do kategorie změna dokončených staveb.

Počet zahájených bytů v nových rodinných domech se napříč jihočeskými okresy lišil. Nejvyšší podíl těchto bytů zaznamenali na Strakonicku (92,3 %), naopak na Českokrumlovsku dosáhl kvůli rozsáhlé výstavbě bytových domů pouze 23,0 %.

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Graf 1 Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji podle čtvrtletí

Dokončené byty

V České republice bylo v prvních třech měsících roku 2021 dokončeno 9 047 bytů a proti stejnému období předchozího roku dokončená bytová výstavba vzrostla o 12,6 %. Meziročně se zvýšil počet dokončených bytů ve většině krajů, nejvíce v Pardubickém (+140,9 %). Největší propad počtu dokončených bytů oproti 1. čtvrtletí 2020 byl zaznamenán v Jihočeském kraji (-30,5 %), zejména kvůli zanedbatelnému počtu dokončených bytů v bytových domech.

V Jihočeském kraji bylo v 1. čtvrtletí 2021 dokončeno 340 bytů, jeho podíl na dokončené výstavbě v ČR činil pouze 3,8 % a byl nejnižší ze všech krajů. Meziročně bylo v kraji dokončeno o téměř třetinu bytů méně.

V jižních Čechách bylo dokončeno 302 bytů v nových rodinných domech, přičemž meziročně došlo k nárůstu o 18,0 %. Tyto byty v kraji významně převažovaly a jejich podíl na celkové dokončené výstavbě činil téměř 89 %.

Zásadní propad byl zaznamenán u bytů v nových bytových domech, meziročně bylo dokončeno o 156 bytů tohoto typu méně, když bylo zkolaudováno pouze 24 bytů tohoto typu.

Jen ve třech okresech Jihočeského kraje byl zaznamenán nárůst počtu dokončených bytů, přičemž na Prachaticku se počet dokončených bytů oproti stejnému období předchozího roku zvýšil o více než polovinu. Nejvýraznější pokles uvedl okres Strakonice, kde meziročně došlo u dokončené výstavby k propadu o téměř dvě třetiny.

Tab. 2 Dokončené byty*) podle druhu stavbyJihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Tab. 2 Dokončené byty*) podle druhu stavby v Jihočeském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Na počtu dokončených bytů v kraji se téměř z poloviny podílel okres České Budějovice (46,8 %), více než 10% podíl uvedly ještě okresy Prachatice a Český Krumlov. Nejmenší podíl na dokončené výstavbě v kraji byl zaznamenán na Písecku, kde bylo dokončeno pouze 4,1 % bytů z celkového počtu v kraji.

Dokončené byty v nových rodinných domech převažovaly ve všech jihočeských okresech, na Písecku a Strakonicku byly dokončeny výhradně byty tohoto typu.

V 1. čtvrtletí bylo v kraji dokončeno pouze 24 bytů v nových bytových domech, které byly všechny lokalizovány do okresu České Budějovice. Meziročně došlo v kraji k propadu této bytové výstavby o více než 80 %.

Přílohy

 

14. května 2021

 Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality