Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2021. Hodnota staveb se zvýšila o 25,6 % a dosáhla částky 3 610 tis. Kč.

ČSÚ, 6.9.2021
 

6. září 2021

V 1. pololetí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 180 stavebních povolení, což je o 78, tj. o 7,1 % více než ve stejném období minulého roku. Orientační hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 4,3 mld. . Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k navýšení této hodnoty o 25,6 % a průměrná hodnota na jedno stavební povolení dosáhla 3 610 tis. .

V České republice bylo v 1. pololetí roku 2021 vydáno celkem 44 595 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech ČR, s výjimkou Zlínského kraje, kde došlo k nepatrnému poklesu o 0,3 %. Naopak nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 18,4 % Liberecký kraj.

 Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2021Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2021

 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2021 Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. pololetí roku 2021

V 1. pololetí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 180 stavebních povolení, což je o 78, tj. o 7,1 % více než ve stejném období minulého roku. Na republikovém celku vydaných stavebních povolení se náš kraj podílel 2,6 %. Nejvíce stavebních povolení připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (43,8 %) a stavby bytových budov (33,1 %).

 Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2020Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2020

Nejvíce stavebních povolení v Karlovarském kraji bylo vydáno v okrese Karlovy Vary (482), na krajském celku se tento okres podílel 40,8 %. Naopak nejméně stavebních povolení bylo vydáno v okrese Sokolov (249). V okrese Cheb byl vykázán nejvyšší meziroční nárůst vydaných stavebních povolení, a to o 14,0 %. Na bytové stavby bylo vydáno nejvíce stavebních povolení v okrese Karlovy Vary (169), naopak nejméně jich bylo v okrese Sokolov (84).

 Vydaná stavební povolení v 1. pololetí roku 2021Vydaná stavební povolení v 1. pololetí roku 2021

 

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2021Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2021

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 221,1 mld. , v porovnání se stejným obdobím předchozího roku tedy o 16,0 % více. Největší pokles zaznamenal Ústecký kraj (o 47,9 %), naopak nejvýrazněji meziročně vzrostla orientační hodnota stavebkraji Libereckém (o 88,9 %).

Zvýšení orientační hodnoty staveb se ve srovnávaném období projevilo také v Karlovarském kraji, a to o 25,6 %. V mezikrajském srovnání tak náš kraj vykázal ve sledovaném období čtvrtý nejvyšší nárůst orientační hodnoty staveb.

Významný vliv na toto navýšení měl zejména meziroční nárůst orientační hodnoty stavebokresech Karlovy Vary (o 61,4 %) a Sokolov (o 53,1 %). V okrese Cheb se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem výrazně snížila, a to o 24,4 %.

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v našem kraji 42,3 % na nebytovou výstavbu, 30,6 % na bytovou výstavbu a 27,0 % tvořily inženýrské stavby.

 Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. pololetí roku 2021Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. pololetí roku 2021

Tradičně nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení vykázalo ve sledovaném období Hl. město Praha (13 950 tis. ), naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal Středočeský kraj, a to 2 906 tis. . Karlovarském kraji se zvýšila meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 17,3 % na 3 610 tis.  a v mezikrajském srovnání se jedná o osmou nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci České republiky. Na celorepublikový průměr tak nedosahuje o 1 347 tis. .

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2021
 

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2021

 

Mezi okresy našeho kraje vykazuje nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (4 975 tis. .), naopak nejnižší okres Cheb (2 356 tis. ).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2021Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2021

 

 

Kontakt:
Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249

 

Přílohy

 

6. září 2021

 
Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Reality