Co říká nový stavební zákon o pravidlech pro ploty?

Jana Brožková, 28.9.2021
Nejen stavba domu, ale i oplocení má svá pravidla

Hlavní pravidla pro instalace a opravy plotů u rezidenčních nemovitostí nový stavební zákon nezmění. Nutnost vyžádat si povolení, případně takovou stavbu ohlásit, tak bude u některých typů oplocení nadále trvat. Konkrétně se tomu nevyhnete například při stavbě plotu vyššího než dva metry, oplocení na místech v památkové chráněné oblasti či na parcelách vedle veřejných prostranství a komunikací.

Nejen stavba domu, ale i oplocení má svá pravidla. Obecná zásada, že povolovat ani ohlašovat není nutné stavbu plotu mezi sousedy, pokud tedy není vyšší než dva metry od země, zůstává nadále beze změny. Stavební zákon i jeho nová verze platí pro všechny obce. Některé ale mohou mít mírně rozdílné své prováděcí vyhlášky. Budování plotů ale mohou omezovat či upravovat také územní plány jednotlivých obcí. Vždy je tak nutné ověřit si v dané obci platná pravidla.

Kdy se vydat na stavební úřad?

„Souhlas stavebního úřadu vyžaduje instalace plotu vyššího než dva metry či plotu mimo zastavěné nebo zastavitelné území, které vymezuje územní plán. Bez úředního razítka se neobejde ani oplocení pozemků hraničících s veřejným prostranstvím nebo veřejnou komunikací, kterou je kromě silnice i chodník,“ uvádí Josef Mráz, technický ředitel společnosti Lamark, která vyrábí designové ploty a brány. Na úřad se musí vydat i každý, kdo chce oplocovat místa v památkově chráněné oblasti. „Někteří ani nemusí vědět, že se jejich parcela nachází v památkáři chráněné lokalitě. Z katastru nemovitostí by to ale měli snadno zjistit. Pokud pozemek patří k památkové zóně, musí majitel pro oplocení získat souhlas památkářů,“ dodává Mráz.

Výše nastíněné případy vyžadují zpravidla jen drobné papírování. O trochu složitější může být stavba plotu, která zahrnuje terénní úpravy, respektive hloubení kvůli zapouštění sloupků. „V této situaci musíte ověřit, zda se pod zemí nachází inženýrské sítě. Pokud ano, má stavitel povinnost nenarušit jejich ochranu, takže potřebuje i vyjádření vlastníků sítí,“ vysvětluje Josef Mráz.

Platí stavební předpisy měst a obcí

Oplotit parcelu může být náročnější například v hlavním městě, protože tam je navíc třeba řídit se detailními Pražskými stavebními předpisy. V metropoli se tudíž hodí vždy konzultovat odborníka. „V Praze je podrobně upraveno zejména oplocení pozemků sousedících s veřejným prostranstvím. Ploty v těchto místech většinou smí být vysoké až dva metry, jen pokud jsou průhledné. Úřad ale může chtít ovlivnit třeba i materiál plotu, protože se má zohledňovat, co je v dané oblasti obvyklé,“ upozorňuje Mráz.

Popsaná pravidla se vztahují i na rekonstrukce plotů. Ty je nutné hlásit a případně i povolat tehdy, když se při opravě mění hlavní vlastnosti plotu, především výška či průhlednost. Všechny tyto zásady se musí dodržovat bez ohledu na to, zda se na oplocovaném pozemku nachází dům, vila, chalupa či jiná nemovitost.

Drobná změna nastane

Nový stavební zákon nicméně něco málo ohledně plotů změní. Hlavně povolí, aby dokumentaci pro úředníky mohl vždy vytvořit majitel oplocení. Nyní to ve složitějších případech musí svěřit autorizované osobě, tedy specializovanému inženýrovi, architektovi či technikovi.

Nový stavební zákon vznikal několik let. V červnu mu dali zelenou poslanci, kteří pak v červenci přehlasovali odmítavé stanovisko Senátu. Krátce nato normu podepsal prezident. Zákon nabyde účinnosti v červenci 2023, některé změny ale začnou platit už od příštího roku.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba