Tři unikátní technické stavby letos získaly Cenu Inženýrské komory

Jana Brožková, 10.10.2021
Nové spadiště odpadních vod v Libní v Praze 8

Cenu Inženýrské komory letos získaly tři stavby: spadiště odpadních vod v pražské Libni, dostavba firmy TESCAN v Brně a Rezidence Park Masarykova v Liberci. Inženýři a technici, kteří se významně podíleli na jejich vzniku, převzali ocenění uplynulou sobotu během Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Původní, odvážné a funkční řešení, jeho vysoká technická úroveň, nové technologie a příznivý dopad na životní prostředí. To jsou hlavní kritéria výběru pro udělení Ceny Inženýrské komory, kterou ČKAIT vyhlašuje již od roku 2004. A všechny zmíněné podmínky beze zbytku splnili všichni tři letošní vítězové.

Nové spadiště odpadních vod v lokalitě Nad Novou Libní v Praze 8, které nahradilo zastaralý úsek kanalizace s velkým spádem, navrhl projekční tým KO-KA s.r.o. v čele s Ing. Michalem Sedláčkem. Porotu Ceny Inženýrské komory zaujal hned několika inovativními detaily řešení. Naznačuje to již oficiální název díla: spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem.

Právě použití kombinace „tobogánu“ splaškových vod v otevřeném žlabu, který pokryje požadavky při běžných odtokových poměrech, a tangenciální nátok do 27 m vysokého spadiště, které se zapojí do provozu při přívalových deštích, tlumí kinetickou energii, eliminuje vznik nebezpečného aerosolu i riziko ucpání a tím usnadňuje provoz i jeho údržbu,“ vysvětluje Ing. Michal Sedláček, Ph.D., hlavní projektant a autorizovaný inženýr v oborech geotechnika, statika a dynamika staveb, mosty a inženýrské konstrukce.

Na návrhu unikátních parametrů 27 m vysokého spadiště spolupracoval rovněž vědecký tým Katedry hydrauliky a hydrologie při Fakultě stavební ČVUT v Praze. Provoz, který byl zahájen vloni v létě, již potvrdil funkčnost tohoto jedinečného technického řešení. Dílo, jehož objednatelem jsou Pražská vodohospodářská společnost, a.s., je působivé i svým vzhledem. Dominuje mu tavený čedič zpravovaný v unikátních tvarovkách, jímž je vyloženo odtokové koryto.

Druhou vítěznou realizací byla jiná technická výzva, kterou skvěle vyřešila projekční kancelář S.I.S. spol. s r.o. Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN v Brně pro firmu, která se specializuje na montáž elektronových mikroskopů, kladla mimořádně vysoké nároky na bezprašné a čisté prostředí, odolné vůči jakýmkoliv vnějším jevům. „Tyto podmínky byly ještě rozšířeny o fakt, že veškeré stavební práce probíhaly za plného provozu, aniž by byla omezena nebo snížena výstupní kvalita mikroskopů,“ upřesnil Ing. Karel Šolc, stavbyvedoucí a autor montážního po stupu, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby . Výsledné dílo zaujalo nejen technickým řešením specifické zakázky, ale i architektonickými prvky nové, předsazené fasády či zelenou relaxační střechou.

Za příkladnou rekultivaci dlouhodobě nevyužitého brownfieldu v širším centru Liberce porota vyzdvihla bytový projekt Rezidence Park Masarykova. Generální projektant, SIADESIGN LIBEREC s.r.o., obdržel Cenu Inženýrské komory za komplexní řešení včetně obnovení koryta Jizerského potoka a oživení celé lokality. Z nového parku na ploše 3 ha se navíc netěší jen noví majitelé bytů, ale díky prostupnosti celého území i ostatní obyvatelé Liberce. „Všech šest bytových domů má společnou podnož pro parkování 187 aut. Díky použití parkovacích zakladačů došlo k navýšení parkovacích míst o 33 %,“ upřesnil Radek Kotrč, manažer developera stavby SYNER Group a.s., autorizovaný technik.

Zvláštní cenu poroty obdrželo výsostně technologické dílo - třídicí a výrobní linka topných směsí v Dole Darkov. Projektanti z kanceláře RPS Ostrava a.s. navrhli pro stavebníka OKD a.s. původní řešení výroby uhlí a dalších paliv pro elektrárny a teplárny za využití kalů ze sedimentačních nádrží. I díky tomu se daří odstraňovat staré ekologické zátěže po důlní činnosti. „Vedle využití nových technologií je celek výlučný i speciálním softwarem, který umožňuje přímo na místě a z odpadu vyrobit vysoce efektivní směsi dle řady parametrů, přímo na míru odběratele,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Hrůza, vedoucí projektu hlavního dodavatele RPS Ostrava a.s., autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb.

Cenu veřejnosti získal Bytový dům Kreuzmannova v Plzni. Generální projektant, A.D.S. Rokycany s.r.o., vyšel v lokalitě definované starší zástavbou z půdorysů i hmoty bývalé tělocvičny. Stávající obyvatelé lokality si tak nemuseli zvykat na nový objekt: tvůrci citlivě respektovali původní tvarosloví, které se však přizpůsobilo nové funkci. Vedle kvalitního provedení zaujala stavba i moderními, logicky členěnými fasádami.

„Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Cílem je představit oceněné stavby i jejich autory širší odborné i laické veřejnosti . Myslím, že šíří oceněných projektů, řadou inovací na úrovni patentů i spoluprací projektantů s vědci a univerzitami je uplynulý ročník výjimečný,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT.

Uzávěrka pro přihlášky do dalšího ročníku Ceny Inženýrské komory je 31. října 2021.


Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob. ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba