Noví vlastníci nemovitostí nesmí zapomenout do pondělí podat daňové přiznání

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti pro rok 2022 platí majitel nemovitosti zapsaný k 1. lednu 2022 jako majitel v katastru nemovitostí. Daňové přiznání tedy podávají lidé, kteří nemovitost získali v roce 2021. Povinnost podat daňové přiznání se týká i majitelů u nichž došlo ke změně pozemku nebo přestavbě. Naopak družstevních bytů pořízených loni se povinnost netýká.

Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 platí majitel nemovitosti bez ohledu na skutečnost, zdali nemovitost koupil, zdědil, směnil nebo obdržel darem. Daňovou povinnost má majitel nemovitosti zapsaný v katastru nemovitosti. U daně z nemovitých věcí je tedy odlišný daňový režim oproti daně z příjmu fyzických osob, kde se z příjmu z prodeje nemovitosti daň z příjmu při splnění některé ze zákonných podmínek neplatí. „Povinnost podat daňové přiznání se týká vždy vlastníků, nikoli nájemníků. Investoři, kteří koupili loni nemovitost a ihned ji pronajali, nemohou tedy po svých nájemnících požadovat řešení daňové povinnosti,“ říká Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz.

Majitelé, kteří vlastní nemovitost již od roku 2020 a dříve, znovu daňové přiznání nepodávají, pokud nedošlo ke změně podkladů pro výpočet například z důvodu změny pozemku. „Na daňové povinnosti pro rok 2022 nemá vliv, zdali nový majitel nemovitost nabyl v únoru nebo v listopadu loňského roku,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Roční daň z nemovitých věcí závisí na více faktorech, například typu nemovitosti, velikosti nemovitosti a příslušných koeficientech. V jednotlivých městech se přitom koeficienty liší, proto za stejně velký byt odvádí v praxi majitelé různě vysoké částky. Případná změna koeficientu není důvodem pro podání nového daňového přiznání, finanční úřady roční částku daně majitelům z dřívějších let přepočtou. „Samotná daň z nemovitých věcí pro rok 2022 se platí do konce května, v případě roční daně nad 5 000 potom ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu,“ doplňuje Gabriela Ivanco

V praxi se nabízejí na trhu nejenom byty v osobním vlastnictví, ale i družstevní byty. „Byty v družstevním vlastnictví nepatří, jak už napovídá i jejich samotný název, kupujícímu, ale patří fakticky družstvu. Proto při koupi takového bytu v roce 2021 nevzniká teď do konce ledna povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí,“ vysvětluje Lumír Kunz. U družstevních bytů totiž dochází k převodu členských práv a v katastru nemovitostí je jako vlastník stále zapsané příslušné družstvo.

V praxi jsou majitelem nemovitosti často manželé v rámci společného jmění manželů. V takovém případě stačí, když daňové přiznání podá jeden z nich, protože se jedná o solidární daňovou povinnost. „Daňové přiznání se podává na finanční úřad, kde se příslušná nemovitost nachází, což nemusí být samozřejmě nutně ten finanční úřad, kde se platí daň z příjmů,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars
Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Bydlení rubrika