Co hypoteční banky zajímá o příjmech žadatelů z řad zaměstnanců?

Hypoteční banky ze zákona zkoumají finanční situaci žadatelů o úvěr, přičemž ti z řad zaměstnanců nemají v roce 2022 možnost získat úvěr bez prokazování příjmů, a to bez ohledu na výši úvěru, splatnost či pracovní zařazení zaměstnance. Žadatele „zaměstnance“ tedy čeká úkon v podobě prokazování svých příjmů na formuláři banky.

Tento formulář vyplňuje kompetentní osoba zaměstnavatele, která na formulář uvádí:

- průměrný měsíční příjem za poslední 3 měsíce,

- průměrné měsíční příjmy za posledních 6 a 12 měsíců (požadavky na tyto údaje se u jednotlivých hypotečních bank mohou lišit),

- informaci o tom, jestli se zaměstnanec nachází ve výpovědní či zkušební lhůtě,

- informace o tom, jestli je pracovní poměr se zaměstnancem uzavřen na dobu neurčitou či určitou, případně o kolikátý pracovní poměr uzavřený na dobu určitou se jedná a také, na jak dlouho byl pracovní poměr na dobu určitou sjednán.

Banky s prokázanými příjmy dále „pracují“

V případě, že zaměstnanci plyne příjem ze zaměstnání mimo Českou republiku, je třeba hypoteční bance dodat požadované informace na formuláři banky v dané jazykové mutaci.

Příjmy ze zaměstnání v zahraničí jsou hypotečními bankami snižovány o koeficient (zpravidla 10–15 %) tak, aby byly zahrnuty případné změny směnného kurzu mezi českou korunou a měnou příjmu.

Samotné potvrzení o výši příjmů má omezenou platnost, zpravidla 1 měsíc, tj. pokud si zaměstnanec nechá potvrdit příjmy na formuláři banky s tím, že o samotnou hypotékou požádá např. za 3 měsíce, je nutné si nechat formulář vyplnit znovu.

Co dalšího hypoteční banky zkoumají?

Hypoteční banky dále zajímá i to, jestli:

- žadatel o hypotéku má vlastnický podíl na firmě, ve které je zároveň zaměstnancem,

- existují výkyvy ve výši příjmů, např. z důvodu jednorázových odměn, které nejsou nárokovatelné na základě pracovní smlouvy (tyto příjmy nejsou zahrnuty do výpočtu bonity při posuzování žádosti o úvěru),

- zaměstnanci plynou u daného zaměstnavatele, např. cestovní náhrady, dohoda o pracovní činnosti či dohoda o provedení práce.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Hypotéky