Co je nutné hypoteční bance doložit k získání hypotéky?

Dokumenty prokazující účelovost prostředků

Hypoteční úvěr je prostředek k financování investic do bydlení, hypoteční banky tedy bude zajímat, jakým způsobem chcete peníze z úvěru použít, možnosti jsou např.:

- kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí kupní,

- rozhodnutí soudu o vypořádání společného jmění manželů,

- rozpočet stavebních prací,

- smlouva o jiném účelovém úvěru, který je novou hypotékou refinancován.

 

Odhad ceny nemovitosti

Hypoteční banky zkoumají technický stav, určení a charakter nemovitosti, ze které následně počítají tzv. zástavní hodnotu nemovitosti, od níž se následně odvíjí maximální výše hypotéky. Odhad ceny nemovitosti zpracovává zpravidla smluvní znalec banky, v některých případech jej může tzv. expresní formou zpracovat např. i finanční poradce.

Doložení příjmů

Hypoteční banky ze zákona zkoumají i finanční situaci klienta, tj.:

- zdroj, výši a stabilitu jeho příjmů,

- výši závazků, tj. výši měsíčních splátek jiných úvěrů a celkovou dlužnou částku těchto úvěrů.

Informaci o závazcích si hypoteční banky zjišťují z bankovního registru klientských informací, ve kterém si banky mezi sebou sdílejí informace o úvěrech poskytnutých svým klientům.

Způsob doložení příjmů se liší v závislosti na jejich zdroji, např.

- potvrzení zaměstnavatele na formuláři banky,

- daňové přiznání v případě podnikatelů,

- rozhodnutí soudu či potvrzením úřadu práce, okresní správy sociálního zabezpečení apod.

Výpisy z registrů

Jak bylo naznačeno v předchozím bodu, hypoteční banky si zjišťují informace o žadatelích o úvěr v tzv. registrech, do kterých banky uvádí mimo jiné:

- jaká je aktuální výše nesplacených úvěrů daného klienta,

- jaká je doba do konce splatnosti jednotlivých úvěrů klienta,

- jaká je měsíční splátka jednotlivých úvěrů klienta,

- jestli klient platil jednotlivé splátky včas, nebo se s úhradou opožďoval.

Platí přitom, že opožděné splácení stávajících úvěrů výrazně komplikuje šance na získání hypotéky. Kromě toho, hypoteční banky si zjišťují informace o potenciálních klientech i z tzv. nebankovních registrů klientských informací, do kterých patří např. mobilní operátoři, leasingové společnosti, dodavatelé energií, stavební spořitelny apod. Pokud žadatel o hypotéku má nesplacené závazky např. ve vztahu k mobilnímu operátorovi, opět to snižuje šance na získání úvěru.

Informace z bankovního registru klientských informací a nebankovních registrů si banky zjišťují na základě souhlasu žadatele o úvěr se zpracováním osobních údajů.

Pojištění nemovitosti

Nemovitost poskytnutou hypoteční bance do zástavy je nutné pojistit a následně vinkulovat pojistné plnění ve prospěch banky. Tímto krokem není podmíněno schvální hypotéky, ale až samotné zaslání prostředků ze schválené hypotéky.

Samotná žádost o úvěr

Nedílnou součástí žádosti o úvěr jsou i informace vyplněné na formuláři banky, kde klient uvádí např.:

- své iniciály,

- informace o vyživovaných osobách,

- informaci o požadovaných parametrech úvěru (výše, splatnost),

- účelu úvěru.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Hypotéky