Královéhradecký kraj věnuje pozornost energetice

25. 5. 2022

První ročník konference ENERGETIKA, kterou pořádal Královéhradecký kraj ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací a Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje, se věnoval aktuálním tématům z oblasti energetiky.

Cílem konference určené pro samosprávy a firmy bylo přinést zajímavé a inspirativní informace z oblasti udržitelné energetiky, komunitní energetiky a energetických úspor. Na konferenci vystoupili přednášející z akademické a veřejné sféry i z praxe.

 

„Konference měla nejen reagovat na dramatický vývoj v oblasti energetiky v posledních měsících, ale zejména se zaměřit na inovační a rozvojový potenciál procesů a technologií zaměřených na výrobu, úspory a nakládání s energiemi. Aspekty energetické krize totiž dopadají nejen na domácnosti a podniky, ale také na obce a kraje a jejich organizace,“ uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

 

Samotný Královéhradecký kraj je vlastníkem stovek objektů s velkým potenciálem pro procesní i pro investiční opatření, která by mohla pomoci snížit provozní náklady. Náklady na energie jsou v rámci provozu krajských organizací zásadní položkou. Obnovitelným zdrojům, managementu hospodaření s energiemi a dalším energetickým tématům proto kraj věnuje v posledních letech velkou pozornost.

 

Do systému energetického managementu je v současnosti zapojena stovka krajských organizací, jako jsou školy, ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců nebo muzea. Královéhradecký kraj také dokončuje projekt dálkových odečtů. Systém již aktuálně sleduje téměř 600 aktivních odečítacích měřidel elektřiny, vody, plynu nebo tepla.

 

Pozornost se na konferenci věnovala také dopadu klimatických cílů a z nich plynoucím příležitostem pro obce a Českou republiku jako celek, potenciálu gravitačních vodovodů nebo systému „Performance design and build“, kdy je zhotovitel zodpovědný i za projektovou přípravu a energetickou efektivnost následného provozu. Daří se tak snížit celkové náklady investora.

 

Kraj věnuje pozornost energeticeNázory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie