Mobilní úpravny vody zlepšují dostupnost pitné vody nejen v nehostinných podmínkách

Redakce, 24.6.2022
Mobilní úpravny vody zlepšují dostupnost pitné vody nejen v nehostinných podmínkách

Využití při povodních či ve válečných zónách. Mobilní úpravny vody zlepšují dostupnost pitné vody nejen v nehostinných podmínkách


Získání pitné vody z řek či vodních nádrží vyžaduje nejprve její úpravu. Zatímco ve větších obcích a městech zpravidla fungují velké stacionární úpravny vody, zároveň existuje řada situací, kdy je výhodnější využít mobilní verzi tohoto řešení. Jedná se o případy, kdy jsou oblasti zasaženy suchem, haváriemi vodárenských sítí, přírodními katastrofami či válečným konfliktem. Mobilní úpravna vody v těchto případech zjednodušuje logistiku dodávek pitné vody, zároveň představuje ekologičtější řešení oproti klasické balené vodě.

Úprava vody je proces, při kterém se ze surových zdrojů vody jako nádrží, řek či podzemních vod odstraňují potenciálně škodlivé látky, prvky či bakterie. Ve větších obcích a městech se tak standardně děje ve velkých stacionárních stanicích. V případech, kdy tyto zdroje vody a nim příslušné technologie nelze dočasně využít, je možné je nahradit alternativou v podobě mobilních úpraven vody. „Mobilní úpravny vody jsou nejčastěji v provedení kontejneru nebo na přívěsu osobního vozu. Kontejnerové řešení sice není tolik mobilní, nicméně zároveň zvládne upravit větší objem vody,“ uvedl Petr Hajný, ředitel společnosti, která se problematikou úpravy vody zabývá.

Tyto alternativy jsou nejčastěji využívány během oprav stávajících úpraven vody, které zpravidla trvají několik měsíců. „Rekonstrukce stávajících úpraven vody jsou i vzhledem k jejich počtu v Česku poměrně časté. Provozovatelé vodárenských zařízení, případně obce a města tak řeší velmi palčivý problém, jak v těchto situacích zajistit plynulé dodávky pitné vody spotřebitelům. Pronájem či využití mobilní úpravny vody je tak velmi elegantním a efektivním řešením. Zároveň ji mají k dispozici pro případné krizové situace,“ doplnil Petr Hajný. Kraj či obec tak nemusí po dobu rekonstrukce zajišťovat náhradní dodávky vody například formou dovážení cisternami.

Právě zásobování cisternami z ověřených a již upravených zdrojů vody je v současnosti nejčastějším řešením, jak tuzemské obce dočasné problémy s nedostatkem pitné vody řeší. Typickým příkladem jsou přitom kromě rekonstrukcí stávajících úpraven také například havárie ve vodárenské síti, kvůli kterým se dodávky pitné vody zastaví.

„Mobilní či kontejnerová úpravna dokáže v takových případech značně zjednodušit logistiku. Vodárenské společnosti nemusí jezdit ke zdroji desítky kilometrů daleko. Stačí jim přistavit cisternu například k řece v blízkosti postižené oblasti. Převoz cisternami je sice stále nutný, nicméně celý proces se výrazně zjednodušuje,“ řekl Petr Hajný.

Oblasti zasažené suchem i zjednodušení pro armádu

Velmi časté případy využití úpravny vody souvisejí i s nepříznivými přírodními podmínkami, například suchem. Pro obce, které tento problém trápí, proto má k dispozici kontejnerové varianty úpraven vody i Správa státních hmotných rezerv. „V případě sucha se využití úpravny vody odvíjí i od toho, zda je obec v dosahu povrchového a dostatečně vydatného zdroje, který může upravovat. Ať už se jedná o řeky, přehrady či rybníky, kde je možné si v případě nouze pomoci se zásobováním,“ doplnil odborník.

Podobným příkladem jsou pak i přírodní katastrofy typu povodní, během kterých jsou klasické zdroje pitné vody často omezeny. Musí se tedy přecházet na dočasnou úpravu surové vody, která je v tu chvíli zrovna k dispozici, zpravidla pomocí mobilní verze úpravny vody.

Uplatnění ve válečném konfliktu

Efektivní využití mobilní úpravny je možné najít také u armády, například při cvičeních, která v řadě případů probíhají v terénu se složitým přístupem k pitné vodě. Podobně to platí i pro místa s reálným konfliktem. „Při založení vlastní základny v zahraničí využívá aktuálně česká armáda pro přístup k pitné vodě pomoc aliančních partnerů. Tuto službu jim pak musí finančně kompenzovat. Využívání vlastní úpravny vody by tak vojákům přístup k pitné vodě ulehčilo finančně i logisticky,“ sdělil Petr Hajný.

Použití této technologie v zónách konfliktu však nemusí znamenat garanci zajištění zásobování pitnou vodou pouze pro armádu. Příkladem je aktuální využití mobilní úpravny vody v ukrajinském městě Černigov, kde poskytuje pitnou vodu až sedmi tisícům tamních obyvatel. „Díky tomu, že je naše úpravna vody z velké části automatizovaná a využívá poměrně univerzální technologie pro povrchové zdroje vody bez extrémního znečištění, umožňuje upravit vodu i v takto nehostinných podmínkách,“ přiblížil ředitel společnosti.


 

O společnosti HUTIRA – VISION

Společnost HUTIRA – VISION se zabývá komplexním řešením vodního hospodářství. Hlavním odvětvím společnosti je výzkum, vývoj, výroba a dodávka technologií na úpravu, čištění a recyklaci vody s označením Crystal Clear Water (CCW). Realizuje zakázky v oblasti dodávek technologických celků úpravy pitné, průmyslové, technologické i bazénové vody. Společnost je součástí značky HUTIRA, která čítá více než 10 firem zaměřujících se na vodu, plyn, stavebnictví, průmysl či báňskou činnost. Všechny vycházejí z unikátního know-how, profesionálního přístupu a dlouholetých zkušeností. S produkty této značky se lze setkat nejen v tuzemsku, ale hned na několika světových kontinentech.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Zahrada, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Zahrada