Co zajímá smluvního znalce banky při tvorbě odhadu zástavní hodnoty nemovitosti?

 

Jednou z povinných částí žádosti o hypotéku je odhad zástavní hodnoty nemovitosti zhotovený smluvním znalcem banky, kdy cena tohoto odhadu zpravidla činí 3 000 v případě bytu a 4 500 v případě rodinného domu.

Jestli vůbec smluvní znalec banky označí nemovitosti jako vhodnou zástavu a následně to, jakou zástavní hodnotu určí silně ovlivňuje maximální výši hypotéky. Letos méně než v předchozích letech lze přitom spoléhat na to, že se zástavní hodnota nemovitosti bude rovnat částce z kupní smlouvy, rozpočtovaných nákladů na stavební práce apod.

Co tedy ovlivňuje zástavní hodnotu nemovitosti a jaké podklady smluvní znalec banky vyžaduje?

1. Podklady prokazující investice do nemovitosti, tj. návrh kupní smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní, rozpočtu stavebních prací, rozhodnutí soudu či notářský zápis apod.

2. Výpis z katastru nemovitostí (zajišťuje si smluvní znalec sám), ze kterého smluvní znalec dále zjistí případná omezení vlastnických práv typu zástavní právo, exekuce, věcné břemeno a dále také to, jestli se jedná o nemovitost určenou k bydlení.

3. Následně smluvní znalec místním šetřením ověří:

a. technický stav nemovitosti,

b. dispozice kupované nemovitosti

4. Cenu podobných nemovitostí (dispozice, technický stav apod.) nabízených na realitním trhu v okolí.

5. To, jestli se nemovitost nenachází v záplavové oblasti. Pokud ano, jestli daná úroveň záplavové oblasti nevylučuje sjednání pojištění nemovitosti.

6. Existenci stavebního povolení či ohlášky stavebních prací v případě, že účelem hypotéky je výstavba či rekonstrukce.

Pozn. v případě, že je účelem hypotéky výstavba či rekonstrukce, smluvní znalec banky stanoví tzv. budoucí zástavní hodnotu, tj. hodnotu nemovitosti po dokončení těchto prací.

Až po zhotovení odhadu zástavní hodnoty nemovitosti určí hypoteční banka to:

- jestli nemovitosti přijme jako zástavu,

- jaká je maximální výše hypotéky v závislosti na zástavní hodnotě nemovitosti.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Hypotéky