Uměleckoprůmyslová škola v Ústí získá novou budovu v areálu bývalé Perly

Uměleckoprůmyslová škola v Ústí získá novou budovu v areálu bývalé Perly


 

V areálu bývalé Perly v Ústí nad Orlicí má vzniknout nová budova pro místní střední uměleckoprůmyslovou školu. Ta by měla získat perfektní zázemí pro výuku studentů. V budově školy totiž budou umístěny učebny, dílny, ateliéry a potřebné zázemí pro výuku uměleckých oborů textilní výtvarnictví, užitná fotografie a média, průmyslový design, modelářství a návrhářství oděvů, grafický design a pro obor obalová technika. Součástí budou i dvě počítačové učebny.

„Oživení areálu Perly považuji osobně za klíčový projekt v Ústí nad Orlicí. V loňském roce byla v areálu otevřena budova domova dětí a mládeže, kde bylo investorem město. Se starostou jednáme o přípravě projektu nového pavilonu naší uměleckoprůmyslové školy několik let. Dlouho jsme však čekali na vhodné dotační příležitosti, protože investice se všemi součástmi dosahuje částky až 190 milionů korun. Nyní se zdá, že by štěstí mohlo prát připraveným, protože se otevírají nové dotační možnosti, kterých chceme využít,“ řekl hejtman Martin Netolický.


„Součástí stavby nové budovy školy budou i přípojky na vodovodní, kanalizační a plynový řád, elektrické rozvody a dopravní infrastruktura. V rámci záměru se předpokládá i dodávka nezbytného mobiliáře a vybavení výukových prostor. Výstavba objektu pro praktickou výuku uměleckoprůmyslových oborů školy vyřeší nevyhovující podmínky ve stávajícím objektu Špindlerova 1167,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Josef Kozel.


Projekt chce kraj podat do výzvy na specifické brownfieldy v rámci Národního plánu obnovy. „V současné době jsou připomínkovány dva nejdůležitější dokumenty z návrhu nařízení k brownfieldům, které půjdou na vládu. Toto připomínkování by mělo zajistit přijetí našeho projektu bez výhrad, ale ještě není vyhráno. Připustit potřebujeme zejména již dříve provedenou demolici nadzemních částí. Dále se řeší pozemkové vypořádání, kdy budova musí vzniknout na pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje. Další podmínkou je, že se dosáhne snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů jako hlavního ukazatele energetické náročnosti budovy o 20 procent oproti požadavku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie,“ řekl Valtr s tím, že celkové předpokládané náklady projektu činí 190 milionů korun.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba