Jak výrazně ušetřit na energiích, aniž byste se omezovali?

ALPH NWT, 20.9.2022

Cena elektřiny a plynu v posledních měsících enormně vzrostla, proto lidé hledají možnosti, jak do budoucna ušetřit. Mnoho lidí se raději uskromní a začne méně topit či svítit. Nabízejí se však i jiné možnosti. Buď jít cestou rekonstrukce, tedy pokud máte starší dům nebo raději koupit pasivní dům, který má velmi nízkou nebo nulovou spotřebu energií. I starší dům lze přestavět na pasivní přidáním tepelných izolací, výměnou okenních výplní, vstupních dveří, utěsněním prostupů a spár, řešením konstrukčních detailů, dodržením orientace místností na světové strany, doplněním technologií pro vzduchotechniku a vytápění.

 Až 68 % spotřeby energií v Česku jde na vytápění

Češi se ve spotřebě energií domácností dlouhodobě drží nad průměrem Evropské unie. Největší část spotřeby energie (68 %) je využita na vytápění, následuje ohřev vody (17 %), osvětlení a elektrické spotřebiče (7 %) nebo vaření (6 %). Elektřina, obnovitelné zdroje a získané teplo se na spotřebě podílí z poloviny, plyn tvoří přibližně jednu třetinu (Interní zdroj ALPH).

Komfort, úspora a šetrnost k životnímu prostředí

Pasivní domy jsou považovány za velmi ekologické budovy, a to díky úsporám energie dosaženým během jejich životního cyklu. Při tradičních stavebních metodách jsou budovy silně závislé na systémech pro vytápění a klimatizaci, které se podílejí na spotřebě veškeré energie nejvíce. Hlavním principem návrhu pasivního domu je dosažení vnitřního komfortu při co nejmenší spotřebě energie. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, přičemž mezi základní patří:

  • Tepelnou hmotu lze využít k zachycení slunečního světla během dne a "volného vytápění" se dosáhne, když materiály uvolňují svou tepelnou energii v noci.

  • Vnitřní teploty se snadněji zachovávají, když má budova vysokou úroveň izolace a vzduchotěsnou obálku – obvodové stěny, podlahu, střechu atd.

  • Energeticky účinná okna a inteligentní větrání pomohou snížit závislost budov na konvenčních systémech vytápění a chlazení.


Principy pasivních domů lze uplatnit v novostavbách i při rekonstrukcích

 

V kombinaci s těmito konstrukčními prvky lze regulovat vnitřní prostředí a udržovat vhodnou teplotu s minimálním využitím topení a klimatizace. „Principy pasivních domů lze uplatnit jak v novostavbách, tak při rozsáhlých rekonstrukcích, a to v budovách jakéhokoli typu a velikosti. Při renovacích je dokonce možné recyklovat materiály, což je způsob, jak snížit náklady na stavbu,“ vysvětluje Ing. Karel Havlíček, manažer pro výrobu a obchod z divize Pasivních domů ALPH.

Vzhledem k tomu, že požadavky na konstrukci pasivního domu jsou velmi náročné, projekt, který je splňuje, zpravidla vyhoví předpisům o energetické účinnosti. Lze očekávat rozdíly v jednotlivých klimatických pásmech, ale úroveň výkonnosti pasivního domu obvykle značně převyšuje předpisy.  Snížené energetické potřeby projektu pasivního domu lze snadno doplnit pomocí obnovitelných zdrojů energie, čímž se dosáhne čistého nulového provozu.

 

Zdravější vnitřní prostředí s minimální účty za vytápění a chlazení

 

Představte si bydlení v budově bez studeného průvanu a se stálou teplotou ve všech místnostech po celý rok. Výsledkem výstavby pasivního domu je zdravější vnitřní prostředí s minimálními účty za vytápění a chlazení.

  


  • V současné době je k dispozici široká škála izolačních materiálů a mechanické systémy technického zařízení se neustále zdokonalují.

Mnoho starších budov má nedostatečnou izolaci a jejich systémy vytápění a chlazení mají mnohem nižší účinnost než dnes dostupné technologie. Uplatněním koncepce pasivního domu při modernizaci těchto budov lze dosáhnout úspory energie přesahující 75 %. „K dosažení maximální účinnosti se v projektech pasivních domů používá větrání s rekuperací energie. Dochází k výměně tepla a vlhkosti mezi přiváděným a odváděným vzduchem, přičemž se snižují náklady na chlazení v létě a náklady na vytápění v zimě,“ uvádí Ing. Karel Havlíček, manažer pro výrobu a obchod z divize Pasivních domů ALPH. V kombinaci s inteligentním řízením větrání dokáže systém udržet příjemnou vnitřní teplotu s minimálními náklady na energii:

 

  • Při nízké obsazenosti domu se sníží rychlost větrání, čímž se ušetří energie ventilátoru.

  • V létě odváděný vzduch odebírá teplo z čerstvého přiváděného vzduchu.

  • V zimě naopak odváděný vzduch dodává teplo vzduchu přiváděnému.

Mezi výhody pasivního domu patří vyšší kvalita vzduchu a rovnoměrná vnitřní teplota.  Díky energetické účinnosti dochází k dlouhodobým úsporám a mechanické systémy jsou kompaktnější, protože jejich konstrukční výkon je nižší. Navzdory vysoké úrovni výkonu požadované při výstavbě pasivních domů umožňuje tato metoda flexibilitu návrhu, aby vyhovovala preferencím majitele. Pokud například majitel domu preferuje velkou plochu oken, může mít trojité sklo s povrchovou úpravou a okolní stěny mohou mít dodatečnou izolaci.

 

Omezení při výstavbě pasivních domů

 

Nedostatek znalostí zákazníků je hlavní překážkou pro výstavbu pasivních domů. Mnoho projektů je primárně navrhováno s cílem snížit náklady na výstavbu, i když to časem povede k mnohem vyšším účtům za energie. Náklady na hrubou stavbu pasivního domu jsou v průměru o 10-30 % vyšší než náklady na tradiční výstavbu. Kromě toho může být výstavba pasivního domu náročná v lokalitách s velmi chladnými zimami nebo horkými léty.

 

  • Jsou nutné záložní systémy vytápění nebo chlazení a stavebníci musí využít velké množství izolace, aby se udrželi pod hranicí měrné spotřeby tepla na vytápění 15 kWh/m2/rok.

  • Požadovaná energetická náročnost může také omezit plochu oken, přičemž použitá okna musí mít trojité zasklení.


Ušetřete více jak 90 %

 

K rozhodnutí postavit projekt pasivního domu lze přistupovat i z finančního hlediska. Úspory energie přesahující 90 % jsou možné, ale splnění pasivního standardu může mít v některých lokalitách vyšší náklady. Tepelné mosty jsou běžným problémem, dochází k nim, když se izolační vrstvy posunou, čímž vznikne místo s vysokými tepelnými ztrátami. To může mít v projektech pasivních domů zásadní vliv na energetickou účinnost. Stavba pasivního domu může výrazně snížit náklady na vytápění a chlazení budov a tento koncept se neomezuje pouze na obytný sektor. Hlavními výhodami projektu pasivního domu jsou trvanlivost, vysoká kvalita vzduchu, pohodlí obyvatel a potenciální úspory energie přesahující 90 %. Doporučuje se však spolupráce se zkušenou projekční firmou a dodavatelem, protože pasivní standard je technicky náročný,“ potvrzuje Ing. Karel Havlíček, manažer pro výrobu a obchod z divize Pasivních domů ALPH.

ALPH NWT

Zlínská technologická společnost NWT, konkrétně její divize pasivní domy, staví své pasivní domy ve standardu ALPH. K výstavbě těchto domů používá prefabrikované železobetonové panely, které se vyrábí v závodě v Hulíně a následně se přivezou již hotové na samotné místo stavby. Tyto panely se poté smontují k sobě a všechny díly do sebe zapadnou jako stavebnice Lego.

Díky této technologii se předejde nepřesnostem, které mohou vzniknout při klasickém betonování domu přímo na stavbě. Zároveň je díky této snadné montáži panelů k sobě možné postavit jedno patro domu za pouhý jeden den. Celá stavba poté může být připravena k nastěhování během pár měsíců.

Více informaci na: www.alph.czSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba