Výroba tepla v roce 2019 - vyrobeno bylo celkem 161 651,5 TJ tepla brutto a oproti roku 2018 (162 932,9 TJ) došlo k poklesu o 0,8 %.

ERÚ, 29.5.2020

Základní kapitolu tvoří bilance tepla, podle které bylo v roce 2019 vyrobeno celkem 161 651,5 TJ tepla brutto a oproti roku 2018 (162 932,9 TJ) došlo k poklesu o 0,8 %. Zhruba 32 % z brutto výroby bylo spotřebováno ve vlastním podniku nebo zařízení (převážně jde o závodní teplárny, které nejsou zařazeny v klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) ve skupině 35 - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu). Dodávky tepla představovaly 87 543,5 TJ, což je pokles o 1,7 % oproti roku 2018 (89 062,2 TJ). Dodávky tepla tvořily zhruba 54 %, technologická vlastní spotřeba 6 % a ztráty 8 % z brutto výroby tepla. Nejvíce tepla bylo vyrobeno z hnědého uhlí (42 %), následuje zemní plyn (19 %) a biomasa (12 %). Nejvíce tepla bylo vyrobeno v Moravskoslezském kraji (19,1 %), následuje Ústecký kraj (18,7 %) a Středočeský kraj (17,1 %). Struktura výroby tepla z jednotlivých paliv se v jednotlivých krajích liší podle dostupnosti paliv. Nejvíce tepla z černého uhlí se vyrobilo v Moravskoslezském kraji (87 %), z hnědého uhlí v Ústeckém kraji (28 %), ze zemního plynu ve Středočeském kraji (21 %), z biomasy v Ústeckém kraji (37 %) a z bioplynu v kraji Vysočina (16 %).

Struktura dodávek tepla podle paliv vypadá podobně jako struktura výroby tepla brutto (46 % z hnědého uhlí, 25 % ze zemního plynu, 11 % z černého uhlí), ale u struktury dodávek tepla podle krajů je na prvním místě Středočeský kraj, následovaný Moravskoslezským a Ústeckým krajem. Celkový instalovaný tepelný výkon výroben tepla ke konci roku 2019 byl 41 348,3 MW. Sedmá kapitola uvádí rozdělení spotřeby tepla v sektorech národního hospodářství. V domácnostech bylo v roce 2019 spotřebováno 33 657,4 TJ, což je 42 % z celkové spotřeby, v průmyslu bylo spotřebováno 22 279,0 TJ (28 % ze spotřeby) a v sektoru obchodu a služeb 18 575,5 TJ (23 % ze spotřeby). Osmá kapitola obsahuje shrnutí výroby tepla brutto, dodávek a spotřeb tepla v jednotlivých krajích ČR.

Celkově bylo vyrobeno z kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) 99 289,3 TJ užitečného tepla, což činí 65 % z výroby tepla netto. Nejvíce se užitečného tepla z KVET vyrobilo z hnědého uhlí (54,9 %), následuje biomasa (12,9 %) a zemní plyn (11,6 %). Nízký podíl užitečného tepla ze zemního plynu na teplu netto (38 %) je způsoben vyšším počtem výtopen na zemní plyn než kogeneračních jednotek. V roce 2019 bylo vyrobeno o 2,9 % méně tepla z kombinované výroby elektřiny a tepla než v roce 2018, k nárůstu došlo u výroby z biomasy (o 5,5 %) a zemního plynu (o 3,2 %). U ostatních paliv došlo k poklesu výroby užitečného tepla.

Při meziročním kvartálním srovnání byl největší pokles brutto výroby, resp. dodávek tepla v prvním kvartálu 2019 o 6,7 %, resp. 9,8 % oproti prvnímu kvartálu roku 2018, naopak největší nárůst brutto výroby, resp. dodávek tepla byl ve druhém kvartálu 2019, a to o 13,9 %, resp. 27,2 % oproti druhému kvartálu 2018. Při měsíčním porovnání již docházelo k výraznému kolísání brutto výroby (v lednu nárůst o 9,0 %, naopak v únoru a březnu pokles o 12 % a 18 %, což bylo způsobeno klimatickými podmínkami). Skoro ve všech krajích ČR klesala brutto výroba tepla za rok 2019 oproti roku 2018 v řádech jednotek procent, vzrostla pouze ve čtyřech krajích (Pardubický, Plzeňský, Ústecký a Zlínský).

Výroba tepla brutto v krajích ČR [TJ]

 
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie