Fotovoltaické systémy a památková péče - Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích

Redakce, 6.10.2022
Zdroj: Pixabay

Metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných územích je reakcí Národního památkového ústavu na dlouhodobou celospolečenskou potřebu zmírňování klimatických změn i aktuální energetickou krizi.

Národní památkový ústav si plně uvědomuje nejen aktuální energetickou situaci, ale také výzvy, které památkovou péči nepochybně v budoucnosti čekají v souvislosti s klimatickými změnami. Předpokládá, že problematika alternativních zdrojů energie, včetně umisťování technických zařízení pro její výrobu, bude v brzké době diskutována a řešena ještě daleko silněji a bude se nepochybně dotýkat také památkové péče.

Umístění FVZ představuje vytvoření nové historické vrstvy, která se stane již na první pohled
jeho identifikovatelnou součástí. Podmínkou je komplexní posouzení věci, tak aby bylo
zajištěno, že osazení FVZ neohrozí sledované hodnoty chráněných objektů a území. Při
posuzování je třeba brát v úvahu i reverzibilitu zásahu.

FVZ umísťované na objektech nebo územích podléhajících různým formám ochrany je
nezbytné posuzovat primárně z níže uvedených hledisek:

1. Chráněné kulturní hodnoty.

2. Formu památkové ochrany (kulturní památky, chráněná území).

3. Konstrukčních změny posuzovaného objektu.

4. Vizuální změny posuzovaného objektu nebo území.

5. Míra vlivu na posuzované území sídel i krajiny.

6. Doplňující parametry.

Předkládaným návrhem Metodického vyjádření chce NPÚ přispět k diskuzi nad daným tématem a k maximální transparentnosti posuzování možností umístění fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných území a sjednotit praxi posuzování na území celé České republiky, přičemž NPÚ je si vědom toho, že navržená metodická východiska budou dále odborně diskutována a ověřována v praxi.

Zdroj: Národní památkový ústav www.npu.cz

Originál dokumentu

> Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ]Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba