Požárů vzniklých od komínů ubylo, zranění však byla častější. Odborníci nabádají ke kontrolám

Redakce, 21.10.2022

S pozvolným poklesem venkovní teploty začíná topná sezona. Před prvním zatopením je nutné zkontrolovat, zda komín odpovídá parametrům pro uvedení do provozu. Při opomenutí odborné revize totiž mohou být následky devastující. Hasičský záchranný sbor ČR zaznamenal v minulé sezoně 1 124 požárů způsobených právě nevyhovujícím stavem komínu. Nejčastějším případem je, když se v nevymetených spalinových cestách vznítí saze, od nichž zahoří celý komín. Jde přitom o příčinu, které se dá předcházet.

Během topné sezóny 2021/22, tedy v období od loňského září do letošního března, došlo k 1 124 požárům způsobených provozem komínů, oproti předchozímu roku se počet mírně snížil (1 197). Zranění utrpělo 22 osob, meziročně o čtyři více. Přímá škoda od požárů komínů dosáhla částky 53,42 mil. .

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 1 013. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně,“ uvádí Pavla Jakoubková, mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Kromě rizika požáru zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým a jinými toxiny, které nejsou správně odváděny vzhůru, ale hromadí se v prostoru.

Jeden z takových případů z loňského prosince popisují hasiči na svých webových stránkách: „ V Praze v Modřanech došlo k intoxikaci 30 osob oxidem uhelnatým po úniku z vadného plynového kotle. Do nemocnic muselo být odvezeno 25 z nich. Příčinou byla vadná spalinová cesta od plynového kotle. K neštěstí vůbec nemuselo dojít, pokud by byla spalinová cesta pravidelně a řádně kontrolována a udržována. Kontrolou musí pravidelně procházet i plynový kotel. Stejně tak mohla této situaci předejít instalace hlásiče CO, který včas na přítomnost jedovatého plynu upozorní. Jedná se o skutečnosti, na které hasiči dlouhodobě upozorňují ve svých preventivních kampaních ,“ píše se ve zprávě.

Komíny je nutné pravidelně kontrolovat

Jak uvádí HZS ČR, nejčastější příčině požárů vzniklých špatným stavem komínů lze při dodržování pravidel předejít. Za funkční a bezpečnou spalinovou cestu je dle zákona odpovědný každý majitel nemovitosti. Ten je povinen mít vypracovanou písemnou zprávu o provedení jejího čištění nebo kontroly od kominíka. Čištění je možno provádět i svépomocí. Běžné kotle a kamna je pak nutné nechat zkontrolovat jednou ročně, v případě vytápění tuhými palivy dvakrát ročně.

Vlastníkům nemovitostí, kteří kontrolu zanedbají, hrozí pokuta od Hasičského záchranného sboru. Pro právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu ve výši až sto tisíc korun. „Dle našich interních informací ze Společenstva kominíků České republiky a od hasičů se jedná řádově o stovky pokut ročně. Povinnosti odborných kontrol spalinových cest jsou častěji plněny firmami, kde chodí na kontroly jak hasiči, tak i různé inspektoráty, které kontrolují i další nezbytné technické revize,“ podotýká Pavel Mareček z firmy Almeva, která vyrábí komíny a spalinové systémy.

U běžných majitelů nemovitostí se ale po razítku od kominíka většinou ptá až pojišťovna, a to v případě, kdy už je oheň na střeše. Pokud ale majitel domu, jenž byl zachvácen požárem od komínu, nepředloží pojišťovně maximálně rok starou kontrolu, může z pojistného plnění dostat jen jeho část. „Dojde-li k požáru od komínu, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno jen v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel),“ říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Dodává, že v aktuální energetické situaci a s příklonem řady lidí k alternativním zdrojům tepla je důležité myslet u pojištění také na fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tipy a triky