Elektrospotřebičů v domácnostech přibývá - Nejvyšší měrou se na celkové spotřebě v domácnostech podílejí televizory

ČSÚ, 2.11.2022

Přestože jsou spotřebiče stále úspornější, jejich celková spotřeba se zvyšuje.

Na energetickou náročnost bytu má vliv i spotřeba elektrické energie na osvětlení, ale také na provoz elektrických spotřebičů. Mezi ty nejvýznamnější patří chladničky, mrazáky, sušičky prádla, myčky nádobí a pračky. Vybavenost domácností těmito velkými spotřebiči roste, čímž v hodnocení celkové spotřeby získávají na důležitosti.

Přestože se podíl spotřeby velkých spotřebičů na celkové spotřebě elektřiny v domácnostech mezi lety 2015 a 2021 snížil z 30 % na 28 %, v absolutním vyjádření tyto spotřebiče v roce 2021 spotřebovaly o 490 GWh více.

Největší měrou se na celkové spotřebě elektrických spotřebičů v domácnostech podílejí televizory. V roce 2015 si vyžádaly 27 % z celkového množství energie určené pro elektrické spotřebiče, v roce 2021 to bylo 25 %. Druhé místo zaujímají kombinované chladničky s mrazákem, do nichž nateklo v roce 2015 přes 24 % z celkové spotřeby elektřiny pro spotřebiče a v roce 2021 pak 22 %. Třetí největší podíl zaujímaly automatické pračky, které využily téměř 18 % z elektřiny pro spotřebiče v roce 2015 a necelých 15 % v roce 2021.

Růst podílu na celkové spotřebě zaznamenaly sušičky prádla, které v roce 2015 využívaly pouze méně než 2 % z celkové spotřeby elektrických spotřebičů, ale v roce 2021 už 7,3 %. Zvýšily se také podíly myček nádobí ze 7,1 % na 8,1 % a počítačů z 13,3 % na 14,3 %.

Mezi nejrozšířenější spotřebiče patří kombinovaná chladnička s mrazákem. V roce 2015 ji mělo téměř 92 % domácností, v roce 2021 již 94 %. Jako u většiny spotřebičů, i v této kategorii roste podíl energeticky úspornějších zařízení. V roce 2015 bylo chladničkou s mrazákem v úsporné energetické třídě vybaveno téměř 88 % domácností, o šest let později pak 91,6 %.

Vybavenost domácností vybranými spotřebiči  (tis. domácností)

Zdroj: ČSÚ, Energo 2015, Energo 2021

Některých spotřebičů v domácnostech ubývá

Vybavenost domácností kombinovanou chladničkou s mrazákem roste na úkor vybavenosti samostatnou chladničkou a samostatným mrazákem. Podíl domácností se samostatnou chladničkou klesl z 10,2 % v roce 2015 na 8,3 % v roce 2021. V případě samostatného mrazáku se podíl snížil z 22,1 % na 21,6 %. Zvýšil se však podíl úsporných zařízení, v případě samostatných chladniček ze 72,5 % na 87,4 % a u samostatných mrazáků ze 71 % na 86,9 %.

Mezi roky 2015 a 2021 významně narostla vybavenost českých domácností sušičkou prádla. V roce 2015 ji vykazovalo pouze 5 % domácností, v roce 2021 to bylo už téměř 25 %. I v tomto případě převažují přístroje v úsporných energetických třídách, v obou letech jejich podíl mírně překračoval 94 %.

Myčku nádobí mělo před sedmi lety 36,5 % českých domácností, v roce 2021 už 46,4 %. Úsporných v roce 2015 bylo 94,6 % myček, v roce 2021 pak 92,4 %.

Automatickou pračkou je vybavena téměř každá domácnost, v roce 2015 to bylo 97,6 % domácností, loni 98,3 %. Podíl úsporných praček ve sledovaném období vzrostl z 87,6 % na 90,7 %.

Jedním z mála velkých spotřebičů, u nichž vybavenost domácností mírně klesá, je televizor. V roce 2015 ho mělo 97,8 % domácností, v roce 2021 se jednalo o 96,7 % domácností. Místo ubývajících televizorů zaujímají v domácnostech notebooky nebo tablety. Také mezi televizory převažují úsporné přístroje. V roce 2015 jich v energeticky úsporné třídě bylo 89,3 %, o šest let později pak 91,7 %.

Článek si můžete přečíst v říjnovém vydání časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetikaSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie