Špatně nastavená ochrana majetku? I protežovaný svěřenský fond může propadnout státu

vystavba bytu

Obliba svěřenských fondů stále roste, mnozí si ale neuvědomují všechna úskalí, která tento způsob právní ochrany majetku přináší. Protože majetek vložený do svěřenského fondu nepatří zakladateli, správcům ani obmyšleným, je z pohledu práva ve zvláštním stavu – nepatří totiž nikomu. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, mohou proto špatně nastavené zakládající dokumenty způsobit, že bude komplikované plnění z fondu vyplatit. Dokonce v krajním případě může veškerý majetek připadnout státu.

„Zřízení svěřenského fondu lidé často požadují v rámci zajištění právní ochrany svého majetku, přitom takové řešení má v českých podmínkách celou řadu úskalí. Zatím totiž k němu neexistuje dostatečná judikatura,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Lidé riskují i to, že o majetek vložený do svěřenského fondu mohou v některých případech přijít. Zásadním momentem při zakládání svěřenského fondu je totiž příprava tzv. statutu, který pak provází fond po celou dobu jeho existence. Možnost změnit jednou vydaný statut není prozatím právní praxí vyjasněna. Představuje proto velké riziko.“

 

Při založení svěřenského fondu by měl jeho zakladatel předvídat daleko do budoucna a myslet i na ty nejméně očekávatelné životní události a zvraty. Je potřeba velmi pečlivě vymezit účel svěřenského fondu a také podmínky pro výplatu plnění obmyšlené osobě. Zákon totiž předpokládá úpravu statutu pouze soudem, a to jen jestliže to umožní lépe dosáhnout nebo lépe prospět účelu svěřenského fondu. Soud je oprávněn i svěřenský fond zrušit, pokud je dosažení účelu nemožné nebo obtížně dosažitelné.

 

Při zániku svěřenského fondu pak vydá správce majetek tomu, kdo na něj má právo – taková osoba by měla být správně uvedena právě ve statutu. „Pokud je ve statutu obmyšlená osoba uvedena chybně – ať už je důvod jakýkoliv, například nejednoznačné vymezení – pak mohou nastat i výrazné komplikace. Když nebude statut fondu dobře připraven a třeba již nebude žít jeho zakladatel, kterému by se mohl majetek vrátit, může propadnout do vlastnictví státu. V takovém extrémním případě se tak zcela absurdně může svěřenský fond stát prostředkem, jak o majetek přijít,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí a jiných majetkových hodnot (kam patří například podíly ve společnostech, veterány, jachty nebo letadla) a cenných předmětů (například různé sběratelské objekty), kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Právní ochrana majetku se nově věnuje i oblasti digitálního dědictví – tedy dědictví online účtů a účtů v aplikacích a jejich hodnoty. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

 


AK Polverini Strnad

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu více než 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a v dalších více jak 40 zemích světa v rámci mezinárodní sítě IGAL. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini.

Více informaci na: www.ak-ps.euSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy