Město Mladá Boleslav nabízí poradenství k příspěvkům na bydlení

Město Mladá Boleslav pokračuje v pomoci potřebným občanům při vyřizování příspěvku na bydlení. V loňském roce pracovnice odboru sociálních věcí pomáhaly s podáním příspěvku na bydlení klientům v domech s pečovatelskou službou, nyní tuto službu poskytují i seniorům, osobám se zdravotním postižením a všem, kterým výše jejich příjmů nedovoluje zabezpečit životní potřeby.
Odbr sociáních věcí i Úřad práce sídlí v budově magistrátu města Mladá Boleslav. Ilustrační foto
Odbr sociáních věcí i Úřad práce sídlí v budově magistrátu města Mladá Boleslav. Ilustrační foto
 

 
 

Vyplácení příspěvku na bydlení má na starosti Úřad práce. "Vzhledem k tomu, že kontaktní pracoviště ÚP v Mladé Boleslavi čelí velkému množství žádostí a dotazů občanů, společně jsme se domluvili na poradenství a pomoci občanům při vyplňování formulářů, shromažďování potřebných dokladů atd. ze strany města. Ráda bych zdůraznila, že naše spolupráce s Úřadem práce trvá úspěšně již více let. I tuto naši pomoc beru jako další vstřícný krok, jak pomoci při vyřizování náročné agendy a zároveň pomoci občanům, kteří si s podáním žádosti často neví rady," uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.

Schůzku se sociální pracovnicí magistrátu lze sjednat na čísle 734 353 935. Poradenství je poskytováno na pracovišti odboru sociálních věcí magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení sociálních služeb, Staroměstské nám. 70 (budova bývalého okresního úřadu). V případě nepříznivého zdravotního stavu je možné zrealizovat schůzku v místě bydliště.

Na poskytnutí příspěvku na bydlení může vzniknout nárok vlastníkovi, nájemci nebo podnájemci bytu (případně domu, ve kterém je byt) a dále také tomu, kdo byt užívá na základě služebnosti (věcné břemeno užívání). Ke každé žádosti je třeba doložit několik potvrzení podle životní situace, ve které se žadatel nachází. Všechny tyto doklady je zapotřebí si vzít s sebou na objednanou schůzku.
Vždy se jedná o tyto doklady:
– doklad o výši čtvrtletního příjmu všech společně posuzovaných osob za příslušné kalendářní čtvrtletí – tiskopis ÚP ČR – doklad o výši nákladů na bydlení za příslušné kalendářní čtvrtletí – tiskopis ÚP ČR
– potvrzení o nezaopatřenosti u osob starších 15 let – tiskopis ÚP ČR
– doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy, nebo na základě vlastnictví k nemovitosti
– potvrzení úhrad nájemného, nákladů spojených s užíváním bytu a za energie a poslední vyúčtování zálohově hrazených služeb včetně finančního vypořádání.
Potřebné tiskopisy jsou k dispozici na pracovišti Úřadu práce v budově na Staroměstském náměstí 69-70, případně je bude mít u sebe i sociální pracovnice, u níž proběhne sjednaná schůzka.

Od 1. října 2022 je možné dokládat výše uvedené doklady 1x za půl roku. Více o příspěvku na bydlení najdete také na webu Úřadu práce ZDE nebo v přiložené tiskové zprávě Úřadu práce.


 
Zveřejnil: Pavel Šubrt
Vytvořeno / změněno: 25.1.2023 / 26.1.2023 | Zveřejnit od: 26.1.2023Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Bydlení rubrika