Nová reforma uspořádání trhu EU s elektřinou navržená Komisí

cebre.cz, 16.3.2023

Komise 14. března navrhla novou reformu uspořádání trhu s elektřinou v EU. Cílem této reformy je zrychlit proces využívání obnovitelných zdrojů energie, úplné ukončení využívání zemního plynu a lépe chránit spotřebitele před výkyvy cen energií, a tím zajistit klimaticky neutrální průmysl a podpořit jeho konkurenceschopnost. Navrhovaná reforma předpokládá revizi několika právních předpisů EU – zejména nařízení o elektřině, směrnice o elektřině a nařízení REMIT. V oblasti ochrany spotřebitele dochází k řadě změn jako např. v podobě možnosti širokého výběru smluv a jasnějších informací před podpisem smluv, aby spotřebitelé měli možnost zvolit si bezpečné a dlouhodobé ceny a vyhnuli se tak nadměrnému riziku a volatilitě. Ukládá rovněž členským státům povinnost zřídit dodavatele poslední instance tak, aby žádný spotřebitel neskončil bez elektřiny. V případě krize reforma členským státům rovněž umožňuje rozšířit regulované maloobchodní ceny na domácnosti a malé a střední podniky. Spotřebitelé budou moci investovat do větrných nebo solárních parků a prodávat přebytečnou solární energii ze střech nejen svému dodavateli, ale i sousedům.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie