Investiční výbor připravuje půdu pro první projekty EBRD v rámci Programu InvestEU na podporu zelené mobility a energetiky

ec.europa.eu, 27.3.2023

Jedná se o finanční prostředky v hodnotě více než 1,1 miliardy eur, jež mají být uvolněny na udržitelné projekty, které jsou podpořeny 150 miliony eur ze záruk Programu InvestEU.

V pátek 24. března 2023 schválil investiční výbor InvestEU záruky v hodnotě přibližně 150 milionů eur v podobě rámcových dohod na první operace EBRD, jež následně budou realizovány. Tento krok je součástí dohody o zárukách Programu InvestEU mezi Evropskou komisí a EBRD v hodnotě až 450 milionů eur.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), podpořená Programem InvestEU, uvolní více než 1,1 miliardy eur v podobě financování prostřednictvím přímých investic nebo finančních zprostředkovatelů, a pomůže tak zemím EU, v nichž EBRD působí, aby dosáhly svého maximálního zeleného potenciálu. Podpoří investiční projekty, díky nimž se zlepší udržitelnost a minimalizuje dopad na životní prostředí.

Naposledy uvolněné finanční prostředky podpoří ekologické a udržitelné investice v komunálním, dopravním a energetickém odvětví a pomohou řešit problémy v oblasti životního prostředí.

Přispějí rovněž k úspěšnému programu EBRD Zelená města, který působí ve více než 50 městských oblastech a pomáhá urychlit jejich ekologickou transformaci. Napomůže oživení po pandemii covidu-19, bude přínosem při řešení nedostatků v infrastruktuře a zlepší konkurenceschopnost a sociálně-ekonomickou konvergenci těchto zemí EU.

Kromě toho budou moci finanční instituce v těchto zemích poskytovat úvěry na financování investic do udržitelné dopravy, energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů a obytných budov. Investice tak přispějí k úsporám energie a ke snížení emisí CO2 v budovách a v dopravě.

S pomocí Programu InvestEU bude EBRD rovněž podporovat ekologické investice do široké škály projektů v oblasti průmyslu a infrastruktury. Projekty budou zaměřeny na soukromé společnosti, které čelí rostoucím nákladům na novější technologie, vyšším vnímaným rizikům a nedostatku dostupných finančních prostředků.

Projekty, které by měly být v této souvislosti financovány, zahrnují efektivní využívání energie a zdrojů v průmyslu a obchodě, oběhové hospodářství a iniciativy v oblasti recyklace, ekologické budovy, udržitelné potraviny, obnovitelné zdroje energie, ukládání energie a sítě, vodu a odpadní vody, dopravu s nízkými emisemi uhlíku a městskou dopravu.

Výkonný místopředseda pro hospodářství ve prospěch lidí Valdis Dombrovskis uvedl: „Vítám tyto první rámcové dohody EBRD podpořené zárukami Programu InvestEU, které pomohou zemím EU ve střední a východní Evropě a Řecku, aby plně využily svůj potenciál pro zelený růst a environmentální udržitelnost. Podpoří ekologické investice v komunálním, energetickém a dopravním odvětví, zvýší konkurenceschopnost a pomůže urychlit sociálně-ekonomickou konvergenci. Program InvestEU hraje klíčovou úlohu při mobilizaci investic v celé EU a podpoře udržitelného, inkluzivního a odolného hospodářství. EBRD je při uskutečňování těchto priorit naším důležitým a spolehlivým partnerem.“

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni prohlásil: „Program InvestEU podporuje v celé EU investice, které nám pomohou realizovat naše společné priority. A není naléhavější priority než budování ekologičtější a udržitelnější Evropy. Schválení těchto záruk ukazuje, jaké výhody přináší skutečnost, že EBRD je prováděcím partnerem Programu InvestEU. Společně můžeme i nadále zajišťovat, aby Program InvestEU přispíval k realizaci klíčových investičních projektů a pomáhal uskutečňovat ekologickou transformaci.“

Prezidentka EBRD Odile Renaud-Bassová dodala: „Jsem velmi ráda, že naše partnerství s Evropskou komisí umožní více udržitelných a ekologických investic v celé EU. EBRD využije své odborné znalosti v soukromém sektoru a politice, aby přispěla k rychlému přechodu k zelené budoucnosti v zemích EU, v nichž investujeme – zejména v komunálním a průmyslovém odvětví a v odvětví malých a středních podniků.“

Souvislosti

Evropská komise a EBRD podepsaly v prosinci 2022 dohodu o zárukách Programu InvestEU v hodnotě až 450 milionů eur. Díky dohodě uvolní EBRD finanční prostředky ve výši až 2,1 miliardy eur na investice do udržitelné infrastruktury, zelené ekonomiky a digitalizace, jakož i do inovací a výzkumu v rámci EU.

Kromě toho EBRD a Evropská komise podepsaly v únoru 2023 v rámci Programu InvestEU dohodu o poradenské podpoře až do výše 60 milionů eur pro projekty v oblasti infrastruktury, digitalizace a inovativních investic v zemích EU, v nichž EBRD působí, konkrétně v Bulharsku, České republice, Estonsku, Chorvatsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Řecku, Slovenské republice a ve Slovinsku.

Program InvestEU poskytne Unii významné dlouhodobé financování tím, že mobilizuje značné soukromé a veřejné finanční prostředky na podporu udržitelného oživení. Pomůže rovněž podnítit soukromé investice zaměřené na politické priority EU, jako je Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace. Program má tři složky: Fond InvestEU, Poradenské centrum InvestEU a Portál InvestEU. Fond InvestEU bude prováděn prostřednictvím finančních partnerů, kteří budou investovat do projektů využívajících záruku z rozpočtu EU v celkové výši 26,2 miliardy eur. Celá rozpočtová záruka bude zajišťovat investiční projekty prováděcích partnerů, zvýší jejich schopnost nést riziko, a mobilizuje tak dodatečné investice v objemu nejméně 372 miliard eur

Další informace

Program InvestEU: Komise podepsala dohodu s EBRD o uvolnění 2,1 miliardy eur na udržitelnou infrastrukturu, zelenou ekonomiku a digitalizaci

Otázky a odpovědi: Program InvestEU

Program InvestEU

Evropská banka pro obnovu a rozvojSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Energie