Střecha a průčelí kostela sv. Ignáce v Jihlavě jdou do hlavní fáze oprav - výdaje projektu dosáhly částky pěti milionů korun

Kostel sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě prochází od června 2022 rozsáhlou renovací. Uplatněné způsobilé výdaje projektu dosáhly částky pěti milionů korun. Zbytek z takřka třicetimilionové dotace bude proinvestován do konce tohoto roku.

V posledních měsících se pod lešením kostela odehrávala náročná oprava, během níž probíhá restaurování vstupních dveří, výměna střechy sanktusníku za novou měděnou, přesouvání mnoha tun suti z podkroví. S prvními březnovými jarními teplotami se rozběhly pokračující práce na průčelí fasády. V součinnosti s městskou památkovou péčí a národním památkových ústavem byla odsouhlasena barevnost fasády, která vrátí ranně baroknímu chrámu podobu, jakou měl v době svého vzniku. Dominanta Masarykova náměstí tak během následujících měsíců zcela promění sebe i své okolí.

„Během ledna a února jsme chtěli uzavřít diskuzi o barevnosti fasády. Ze stratigrafických průzkumů z lešení jsme ale nenašli žádný pádný důkaz o barevnosti průčelí z období výstavby kostela. Jediná stopa pak byla nalezena na severní věži tam, kde ji překrývá pultová střecha. Na základě vzorků jsme posuzovali varianty barevnosti a po užším výběru jsme nanesli vzorky na fasádu. Věříme, že výsledná podoba podpoří charakter kostela jako barokní dominanty Masarykova náměstí“, doplňuje Aleš Taufar, vedoucí stavebního oddělení Biskupství brněnského a manažer projektu ve věcech technických.

rekonstrukce

Ani s restaurátorskou záchranou fasády to nebylo zprvu tak jednoduché. „Způsob restaurování průčelní fasády jsme museli v průběhu přehodnotit a zpřísnit techniku s jakou jsme od začátku k restaurování přistupovali. Mnohdy zcela rozpadající se plastický dekor bylo nutné postupně zpevnit ve všech vrstvách a domodelovat do původní podoby“, říká odborný restaurátor René Vlasák, který se věnuje restaurování kamenných a štukových prvků fasády.

Projekt si však nedává za cíl pouze opravenou památku, ale také nový živý kulturní prostor pro návštěvníky a obyvatelé města Jihlavy. „Již v tuto chvíli pracujeme na tvorbě aplikace, která v budoucnosti provede návštěvníka architekturou, uměleckou výzdobou a historií kostela. Návštěvníci budou mít také možnost navštívit expozici Jihlava zmizelá, s jejíž přípravou nám výrazně pomáhá Muzeum Vysočiny Jihlava. Další výstava, která bude uveřejněna na konci projektu, se jmenuje Island - Po stopách misionářů a je výstupem partnerské spolupráce s Katolickou církví na Islandu“, dodává farář římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě a manažer projektu, Marian Jiří Husek. Ten se na podzim roku 2022 zúčastnil zahraniční cesty po Islandu, kde pořídil řadu fotografií, které budou součástí budoucích výstav.

Po ukončení stavebních úprav na konci léta 2023 bude nová kulturní nabídka kostela sv. Ignáce zařazena do programu podzimního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

Aktuální projekt je podpořen z fondů EHP a Norska. Celková výše grantu činí 25 896 000 . Na restaurátorskou obnovu uměleckořemeslných vstupních vrat byl získán příspěvek Ministerstva kultury České republiky z programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 ve výši 200 000 se spoluúčastí Statutárního města Jihlava ve výši 20 000 . Zcela ukončen by měl být v dubnu 2024, poté poběží pětiletá doba udržitelnosti.

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba již připravuje navazující etapu oprav, která se zaměří na opravy v interiéru.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy