Na trhu chybí kvalifikovaní stavaři. Zájem o studium oboru však stoupá

Redakce, 18.4.2023
Na trhu chybí kvalifikovaní stavaři

Kvalifikovaní stavební pracovníci jsou v Česku stále nedostatkovým zbožím. Za zkušené, avšak pracovní trh již postupně opouštějící projektanty či stavbyvedoucí v současné době z vysokých škol nepřichází početně dostatečná náhrada. Problémem je rovněž malý zájem o práci v tuzemsku ze strany zahraničních odborníků. Zlepšení situace by v budoucnu mohlo přinést snížení počtu firem působících v oboru nebo aktuálně se zvyšující počty vysokoškolských studentů.

S nedostatkem pracovní síly se stavební sektor potýká již dlouhodobě. Podle dat Českého statistického úřadu se počet zaměstnanců v tomto odvětví snížil mezi roky 20102020 hned o 60 tisíc. Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví ze začátku loňského roku je pro téměř 92 procent dotázaných tuzemských společností z oboru složité získávat do svých řad nové pracovníky, více než polovina je přitom velmi nutně potřebuje. Studie společnosti Boston Consulting Group nazvaná Budoucnost českého pracovního trhu zároveň predikuje, že minimálně do roku 2030 nelze hlavně v případě počtu kvalifikovaných pracovníků očekávat výraznější nárůst.

O kvalifikované pracovníky se firmy přetahují

Právě o kvalifikované stavaře se zkušenostmi se podniky aktuálně perou nejvýrazněji. Stavebnictví není v Česku už pár let vnímáno jako příliš populární a moderní obor. Pokrok v technologiích a boom IT oborů převládl a mladou generaci láká více. Pracovníci ve stavebnictví stárnou, často jsou v oboru desítky let a mnohdy po celou tu dobu působí u jedné firmy. Chybí také odborníci ze zahraničí. Najít kvalifikovaného člověka, který by chtěl v oboru dlouhodobě působit a dál se v něm rozvíjet, je tedy velmi komplikované,“ vysvětluje Darina Wiedermann Janíčková, ředitelka personální agentury Talentica, která se specializuje na nábor technických pracovníků.

Podle údajů náborové platformy Alfréd Jobs patřila v loňském roce pracovní místa ve stavebnictví k těm nejčastěji nabízeným. Odpovídaly tomu i nástupní platy, které uchazečům potenciální zaměstnavatelé nabízejí. Vysoká poptávka po pracovnících ve stavebnictví se projevovala napříč regiony, zejména pak na Vysočině a v Pardubickém kraji. Kvalifikovaní uchazeči si mohli z nabídek vybírat. Zaměstnavatelé se snaží naklonit si je nadprůměrnými platy, proto se v řadě případů vyplatí za prací přestěhovat,“ komentuje Petra Turzová z Alfréd Jobs.

Novou kvalifikovanou sílu hledá aktuálně například polská stavební skupina Budimex, která nedávno vstoupila na český trh. „Zájem máme především o hlavní i úsekové stavbyvedoucí silničních a železničních projektů a o rozpočtáře staveb. Rádi bychom v Česku vytvářeli mezinárodní pracovní týmy. Myslíme, že kombinace našich zkušeností s velkými zahraničními zakázkami a expertizy tuzemských odborníků znajících specifika místního prostředí pro nás bude tím správným mixem a konkurenční výhodou,“ popisuje Michał Wrzosek, tiskový mluvčí stavební společnosti Budimex.

Přední český developer společnost Ekospol do svých řad aktuálně poptává zkušené projektanty, architekty či stavební dozor. Spíše než s nedostatkem se potýká s nízkou kvalifikací uchazečů. Zhruba v posledním půl roce však v tomto směru registruje změnu. „Výrazně se mezi uchazeči o zaměstnání zvyšuje podíl velmi kvalifikovaných lidí, kterých bylo dříve opravdu minimum. Je to dáno pravděpodobně tím, že řada firem začíná propouštět,“ uvádí Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol.

Počty studentů mírně narůstají

Podle Wiedermann Janíčkové by se v příštích letech v souvislosti se zpomalením poptávky po nových stavbách a rekonstrukcích mohli kvalifikovaní stavaři firmám přeci jen shánět jednodušeji. „ Může se stát, že tento útlum firmy s méně stabilními zakázkami neustojí a trh se pročistí,“ doplňuje .

Určitou naději v tomto směru dávají i mírně se zvyšující počty uchazečů o stavební obory na vysokých školách. „Fakulta stavební nabízí pro nové uchazeče dva studijní programy, a to Architekturu a Stavební inženýrství. U obou v posledních letech zaznamenáváme vyšší počty přihlášek. Mezi lety 2021 a 2022 vzrost počet uchazečů o studium o 16 procent,“ potvrzuje Petra Halíková, tisková mluvčí Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Podle Halíkové nemohla v minulosti univerzita ani v případě demograficky slabších ročníků slevit z vysokých nároků, jimiž se obecně vysokoškolské stavební obory vyznačují. Klíčové jsou pak podle ní pro mladé začínající stavaře hlavně zkušenosti z praxe, které získávají již v průběhu studia.

„V Polsku máme spolupráci s vysokými i středními školami nastavenou na výborné úrovni. Praxi u nás nacházejí každoročně stovky studentů, ze kterých se později často stávají důležití pracovníci naší společnosti. Podobnou kooperaci plánujeme v budoucnu nastartovat i v českém prostředí,“ uzavírá Wrzosek.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba