Jihlava: V hornickém skanzenu Stříbrná huť pod Šacberkem bude ručně vrtaná dřevěná pumpa

jihlava.cz, 18.4.2023
Hornická naučná stezka má nové výchozí místo na parkovišti nad krematoriem. Nové jsou zde také informační cedule, které uvádějí dva okruhy stezky. Příprava hornického skanzenu s pracovním názvem „Stříbrná huť“ pod Šacberkem pokračuje i přes loňský propad ohlubně šachty sv. Jiří.

Vrtání pumpy

Dvě třímetrové klády ručně navrtávali čtyři silní chlapi přibližně šest hodin. Duté klády budou sloužit jako sací potrubí pro pumpu, která byla vytvořena dle způsobu původních horníků na základě zpracované dokumentace Georii Agricoly, autora první hornické příručky z 16. století.

Pumpou si budou v budoucnosti moci návštěvníci hornického skanzenu na vrchu Rudný načerpat vodu podobně, jako to na tom stejném místě dělali horníci ve 14. století. Nová naučná stezka bude mít dva okruhy – kratší cca kilometrový a delší pětikilometrový, a také nové výchozí místo na parkovišti nad krematoriem, kde jsou již nyní umístěny nové informační tabule, které budou doplněny texty a mapkami zobrazujícími obě trasy.

Instalace stojanu


Nové výchozí místo Hornické naučné stezky

„S výrobou dřevěného potrubí nám pomáhal odborník, který má s prací tohoto typu mnoho zkušeností. Podobné dřevěné potrubí bylo nalezeno například při výstavbě městského obchvatu, v minulosti totiž přiváděly vodu do kašen na Masarykově náměstí,“ doplnil Jan Šustr, který má společně s kolegy z oddělení technické správy a podzemí s tradičními postupy výroby nemálo zkušeností. Pod jejich rukama vznikl například vrátek na kutišti u Rounku, který sice většinu času slouží jako exponát, ale je také plně funkční.

S ohledem na krajinu

Přípravu skanzenu v minulém roce pozastavil bezpečnostní průzkum vedený Báňskou záchrannou službou, který zjistil, že zdejší národní kulturní památka – šachta sv. Jiří je nestabilní. Státní podnik Diamo v současné době připravuje projektovou dokumentaci pro sanaci až osmdesát metrů hluboké šachty, která by měla začít letos na podzim.

Skanzen

Model budoucího skanzenu

Kromě šachty sv. Jiří, která bude po sanaci vyzmáhána (původní hornický termín pro vyčištění a otevření šachty) se dále například vyčistí také její odvodňovací štola nebo se obnoví blízký rybník, jehož voda by měla pohánět stroje na zpracování stříbrné rudy. Veškeré sanační a zjišťovací práce budou probíhat za použití těžké techniky, ale současně i citlivě s ohledem na okolní krajinu.

Jenom na vrchu Rudný se nachází přibližně 160 až 180 pozůstatků po těžební činnosti a předpokládá se, že šachta sv. Jiří bude tou nejhlubší otevřenou u nás. Skanzen (tj. expozice pod širým nebem) by se měl stát významnou připomínkou hornické minulosti ve městě.

Projektovou dokumentaci skanzenu připravuje společnost COOP – ARCH. V současné době se celé kutiště zaměřuje 3D technologií ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. Samotné stavbě bude předcházet ještě archeologický průzkum, s archeology se spolupracovalo již při zmíněném průzkumu šachty sv. Jiří.

Zodpovídá: BcA. Aneta Hrdličková
Vytvořeno / změněno: 18.4.2023 / 18.4.2023


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba