Bezprecedentní extrémní vedra a rozsáhlé sucho v roce 2022 v Evropě - Copernicus

Průměrné anomálie přízemní teploty vzduchu pro každý měsíc roku 2022 ve vztahu k příslušnému měsíčnímu průměru za referenční období 1991-2020. Zdroj dat: ERA5. Kredit: C3S/ECMWF

Copernicus Climate Change Service dnes vydává výroční zprávu o stavu klimatu v Evropě (ESOTC), která podrobně popisuje významné klimatické události roku 2022 v Evropě a na celém světě. Tyto poznatky založené na datech ukazují rostoucí teploty a sílící extrémní jevy a poskytují přehled o klimatu v roce 2022 v dlouhodobém kontextu.

Klíčová zjištění pro Evropu:

- Evropa zažila druhý nejteplejší rok v historii měření

- Evropa zažila nejteplejší léto v historii měření

- Velkou část Evropy postihly intenzivní a dlouhotrvající vlny veder

- Jižní Evropa zažila nejvyšší počet dní s "velmi silným tepelným stresem" v historii měření

- Nízké srážky a vysoké teploty vedly k rozsáhlému suchu

- Emise uhlíku z letních požárů byly nejvyšší za posledních 15 let, přičemž v některých zemích byly nejvyšší za posledních 20 let.

- V evropských Alpách došlo k rekordnímu úbytku ledu z ledovců

- V Evropě byl zaznamenán rekordní počet hodin slunečního svitu

Hlavní zjištění pro Arktidu:

- Arktida zažila šestý nejteplejší rok v historii měření

- V oblasti Špicberk bylo zaznamenáno nejteplejší léto v historii měření –

průměrná letní teplota v některých oblastech dosáhla více než 2,5 °C nad průměrem

- V Grónsku došlo během mimořádných veder v září k rekordnímu tání ledovců.

Klíčová zjištění pro obnovitelné zdroje energie:

- V Evropě bylo zaznamenáno nejvyšší množství slunečního záření na povrchu za posledních 40 let, což vedlo k nadprůměrnému potenciálu výroby solární fotovoltaické energie na většině území Evropy.

- Potenciální výroba elektřiny z větrné energie na pevnině byla ve většině Evropy podprůměrná, zejména v jižních centrálních oblastech.

V celosvětovém měřítku bylo posledních osm let nejteplejších v historii měření. V roce 2022 dosáhly celosvětové průměrné roční koncentrace oxidu uhličitého (CO2) a metanu (CH4) nejvyšších hodnot, jaké kdy byly naměřeny pomocí družic. Evropa zažila nejteplejší léto v historii měření, k čemuž přispělo několik extrémních událostí včetně intenzivních vln veder, sucha a rozsáhlých požárů, vyplývá z údajů služby Copernicus Climate Change Service (C3S). Teploty v Evropě rostou dvakrát rychleji než celosvětový průměr; rychleji než na kterémkoli jiném kontinentu.

Společnost C3S vydává zprávu o stavu evropského klimatu v roce 2022 (ESOTC 2022), aby na základě svých bezplatných a otevřených klimatických dat poskytla hlubší vhled do evropského klimatu. Mauro Facchini, vedoucí oddělení pozorování Země na Generálním ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Evropské komise, k tomu říká: "Poslední souhrnná zpráva IPCC varuje, že nám dochází čas, a že globální oteplování má za následek častější a intenzivnější extrémní projevy počasí, což je i případ Evropy. Pouze přesné informace a údaje o současném stavu klimatu nám mohou pomoci dosáhnout cílů, které jsme si stanovili, a zpráva o stavu klimatu v Evropě je nezbytným nástrojem na podporu programu Evropské unie pro přizpůsobení se změně klimatu a závazku dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality."

Evropské teploty – překonané rekordy a dopady na zdraví

Zvyšující se teplota je důležitým klimatickým ukazatelem a upozorňuje na měnící se klima v Evropě. Údaje ukazují, že průměrná teplota v Evropě za poslední pětileté období byla přibližně o 2,2 °C vyšší než v předindustriální éře (1850-1900). Rok 2022 byl druhým nejteplejším rokem v historii měření, a to o 0,9 °C nad nedávným průměrem (při použití referenčního období 1991-2020). Loňské léto bylo v Evropě nejteplejší v historii měření, a to o 1,4 °C nad nedávným průměrem.

Extrémní horka na konci jara a v létě měla za následek nebezpečné podmínky pro lidské zdraví. V důsledku extrémních veder v létě zažila jižní Evropa rekordní počet dní s "velmi silným tepelným stresem". Evropa zaznamenává rostoucí trend v počtu letních dnů se "silným" nebo "velmi silným tepelným stresem" a v jižní Evropě je totéž patrné u "extrémního tepelného stresu". Klesá také počet dnů bez tepelného stresu.

Carlo Buontempo, ředitel Copernicus Climate Change Service (C3S), k tomu říká: "Zpráva poukazuje na alarmující změny našeho klimatu, včetně nejteplejšího léta, jaké kdy bylo v Evropě zaznamenáno, a nebývalých vln veder ve Středozemním moři a rekordních teplot v Grónsku. Pochopení dynamiky klimatu v Evropě má zásadní význam pro naše úsilí o přizpůsobení se a zmírnění negativních dopadů, které změny klimatu na kontinent mají."

Rostoucí teploty v Evropě jsou součástí vzestupného trendu, který v posledních desetiletích postihuje celý svět. Světová meteorologická organizace (WMO) se bude těmito trendy v globálním klimatu zabývat v nadcházející zprávě o stavu globálního klimatu v roce 2022.


Jitka Vondroušková

Víceleté zkušenosti má Jitka Vondroušková z letectví a cestovního ruchu, turismu i administrativy ve státní správě a soukromém obchodním sektoru.

Autorství a editace pro Kurzy.cz a Bydlet.cz od února 2022. Zájmy cestování, zvířata, příroda a životní prostředí, četba a hudba.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy