Sucho v Evropě: nedostatek srážek a sněhu - Copernicus


Jednou z nejvýznamnějších událostí, které v roce 2022 postihly Evropu, bylo rozsáhlé sucho. Během zimy 2021-2022 bylo ve velké části Evropy méně sněhových dní, než je průměr, přičemž v mnoha oblastech bylo zaznamenáno až o 30 dní méně. Na jaře byly srážky na většině kontinentu podprůměrné, přičemž v květnu bylo zaznamenáno nejméně srážek za celý měsíc. Nedostatek sněhu v zimě a vysoké letní teploty měly za následek rekordní úbytek ledu z ledovců v Alpách, což odpovídá úbytku více než 5 km3 ledu. Nízké množství srážek, které pokračovalo po celé léto, spolu s výjimečnými vlnami veder způsobilo také rozsáhlé a dlouhotrvající sucho, které ovlivnilo několik odvětví, jako je zemědělství, říční doprava a energetika.

Roční srážkové anomálie (%) v Evropě v roce 2022 vyjádřené jako procento ročního průměru za referenční období 1991-2020. Zdroj dat: ZDROJ DAT: ERA5. Kredit: C3S/ECMWF/KNMI.

Roční anomálie půdní vlhkosti byla druhá nejnižší za posledních 50 let, pouze v ojedinělých oblastech byla vlhkost půdy vyšší než průměrná. Kromě toho byly průtoky v řekách v Evropě druhé nejnižší v historii, což představuje šestý rok v řadě s podprůměrnými průtoky. Z hlediska postižené oblasti byl rok 2022 nejsušším rokem v historii měření, přičemž 63 % evropských řek zaznamenalo nižší než průměrné průtoky.


Emise uhlíku při letních požárech v Evropě: Nejvyšší od roku 2007

V Evropě jako celku panovalo po většinu roku nadprůměrné nebezpečí požárů. Vědci z Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), kteří monitorují požáry po celém světě, vysledovali v létě 2022 v některých evropských regionech výrazný nárůst emisí uhlíku z požárů v důsledku horkých a suchých podmínek. Celkové odhadované emise v zemích EU za léto 2022 byly nejvyšší od roku 2007. Francie, Španělsko, Německo a Slovinsko rovněž zaznamenaly nejvyšší emise z letních požárů za posledních nejméně 20 let, přičemž v jihozápadní Evropě došlo k jedněm z největších požárů, jaké byly v Evropě zaznamenány.

Mimořádné teploty v Arktidě

Arktická oblast zažívá drastické změny klimatu. Teploty v Arktidě stoupají mnohem rychleji než na většině zbytku zeměkoule. Rok 2022 byl šestým nejteplejším rokem v historii měření pro Arktidu jako celek a čtvrtým nejteplejším rokem pro arktické pevniny. Jednou z nejvíce postižených arktických oblastí v roce 2022 byly Špicberky, které zažily nejteplejší léto v historii měření, přičemž v některých oblastech byly teploty o více než 2,5 °C vyšší než průměr.

Během roku 2022 se extrémní klimatické podmínky vyskytly také v Grónsku, včetně mimořádných veder a srážek v září, tedy v ročním období, pro které je typičtější sníh. Průměrné teploty v tomto měsíci byly až o 8 °C vyšší než průměr (nejvyšší v historii) a ostrov postihly tři různé vlny veder. Tato kombinace způsobila rekordní tání ledové pokrývky, přičemž na vrcholu první vlny veder bylo zasaženo nejméně 23 % ledové pokrývky.


Obnovitelné zdroje energie

Zpráva ESOTC 2022 rovněž zkoumala některé aspekty potenciálu výroby energie z obnovitelných zdrojů v Evropě. Samantha Burgessová, zástupkyně ředitele společnosti C3S, k těmto podmínkám říká: "Snížení emisí skleníkových plynů je nezbytné pro zmírnění nejhorších dopadů změny klimatu. Pochopení a reakce na změny a proměnlivost obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, jsou zásadní pro podporu přechodu na čistou energii. Přesné a včasné údaje zvyšují ziskovost tohoto energetického přechodu.“

V roce 2022 bylo v Evropě zaznamenáno nejvyšší množství povrchového slunečního záření za posledních 40 let. V důsledku toho byla potenciální výroba solární fotovoltaické energie na většině kontinentu nadprůměrná. Stojí za zmínku, že vysoká hodnota povrchového slunečního záření v roce 2022 odpovídá výraznému pozitivnímu trendu pozorovanému ve stejném 40letém období.

Mezitím byla průměrná roční rychlost větru na evropské pevnině v roce 2022 prakticky stejná jako její 30letý průměr. Ve většině západní, střední a severovýchodní Evropy byla podprůměrná, ale ve východní a jihovýchodní Evropě nadprůměrná. To znamenalo, že potenciální výroba elektřiny z větrné energie na pevnině byla ve většině Evropy podprůměrná, zejména v jižních středních oblastech.

Pokud jde o obnovitelné zdroje energie v Evropě a jejich vztah ke klimatu, je důležité pochopit podmínky a trendy ve výrobě energie a také to, jak klima ovlivňuje poptávku po energii. V roce 2022 byla poptávka po elektřině ve většině oblastí podprůměrná, což souviselo s nadprůměrnými teplotami v neletních měsících, které snižovaly potřebu vytápění. V jižní Evropě však byla poptávka nadprůměrná v důsledku extrémních letních veder, která zvýšila poptávku po klimatizaci.


Jitka Vondroušková

Víceleté zkušenosti má Jitka Vondroušková z letectví a cestovního ruchu, turismu i administrativy ve státní správě a soukromém obchodním sektoru.

Autorství a editace pro Kurzy.cz a Bydlet.cz od února 2022. Zájmy cestování, zvířata, příroda a životní prostředí, četba a hudba.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy