Přestavba budovy bývalé školy na komunitní centrum, přeshraniční spolupráce českých a německých hasičských sborů, projekt energeticky soběstačné obce nebo výstavba nové základní školy - Šestý ročník soutěže Náš evropský projekt zná vítěze

Zdroj: TZ soutěže Náš evropský projekt

Přestavba budovy bývalé školy na komunitní centrum, přeshraniční spolupráce českých a německých hasičských sborů, projekt energeticky soběstačné obce nebo výstavba nové základní školy. Právě to jsou podle hlasování veřejnosti vítězné projekty šestého ročníku soutěže Náš evropský projekt. Tři vítězné obce – Onomyšl, Krásná a Knežice – si mezi sebou rozdělí výhru 150 tisíc korun na uspořádání obecních slavností. Mimořádná odměna čeká i na Roztoky u Prahy za počet získaných hlasů.


 

V soutěži, kterou pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR, spolu soupeřily projekty spolufinancované z fondů EU. O vítězích rozhodovala široká veřejnost v internetovém hlasování, jehož se zúčastnilo přes šest a půl tisíce lidí. Do soutěže bylo přihlášeno 36 projektů obcí a měst z celé České republiky.

Absolutním vítězem šestého ročníku soutěže se stala Onomyšl (okres Kutná Hora, Středočeský kraj) a její projekt komunitního centra se zázemím pro poskytování sociálních služeb. To vzniklo díky kompletní rekonstrukci budovy bývalé obecní školy. Z původně chátrající budovy, jejíž rekonstrukce vyšla na 5,9 milionu (přičemž 3,8 milionu z této částky činila dotace z fondů EU), se tak stalo živé a rušné centrum společenského dění. Občané obcí Onomyšl, Křečovice, Miletín a Rozkoš získali nový důstojný prostor pro setkávání, pořádání besed a společenských akcí. Prostory komunitního centra rovněž slouží jako zázemí při pořádání sportovních akcí na přilehlém multifunkčním hřišti.

„Budova bývalé školy byla v havarijním stavu – měla shnilé krovy, propadlé stropy a sklep plný vody. O její rekonstrukci na komunitní centrum rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2017. Důvodem byly chybějící obecní prostory pro pořádání společenských akcí. Provoz komunitiního centra pak byl zahájen v březnu roku 2022,“ uvedla Kateřina Klečáková, starostka obce Onomyšle s tím, že bez získání finančních prostředků z dotačního programu by byla rekonstrukce nemožná.

Na druhém místě se umístila obec Krásná (okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj), a to díky přeshraniční spolupráci hasičů z obcí Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl. Jejich projekt se zaměřil na zintenzivnění spolupráce hasičských sborů, takže proběhly i základní jazykové kurzy němčiny a češtiny. Stěžejními body bylo pořízení velkoobjemové cisterny včetně přístavby na hasičskou garáž v Krásné, přestavba hasicího vozu z místní části Sohl na flexibilněji použitelný logistický vůz a pořízení logistického automobilu pro Adorf vybaveného technickými prostředky pro zásah. Posádky všech nových vozidel rovněž získaly nové zásahové oblečení. 

V Krásné také pořídili pro celý region velkokapacitní stan, který poskytne dočasné zázemí hasičům a jejich technice v případě časově náročnějších zásahů, a terénní užitkové vozidlo. Bad Elster získal hydraulickou vyprošťovací sadu pro zásahy při nehodách motorových vozidel, termokameru či vysílačky.

Třetí místo v soutěži obsadila obec Kněžice (okres Nymburk, Středočeský kraj) s projektem energeticky soběstačné obce. Díky vybudování bioplynové stanice se lokální odpadní suroviny přeměňují na bioplyn a v kombinaci s přímým spalováním biomasy pak utvářejí uzavřený energetický kruh, z nějž vystupuje elektřina pro veřejnost a teplo pro místní spotřebu obyvateli obce. Zbytek z výroby bioplynu a popel z kotelny se vrací jako hnojivo na pole a mimo jiné pomáhá zadržovat vodu v krajině. Rozpočet projektu činil 138 milionů korun, z čehož téměř 95 milionů korun pokryla dotace z evropských zdrojů.

Speciální cena za nejvíce obdržených hlasů v soutěži pak putuje do Roztok u Prahy (okres Praha-západ, Středočeský kraj). Veřejnost v hlasování kladně ohodnotila zdejší výstavbu nové základní školy.

Vybudováním nového objektu se zvýšila kapacita školy o 240 míst a došlo k rozšíření a zkvalitnění infrastruktury školy pro vzdělávání v přírodních vědách, cizích jazycích a pro práci s digitálními technologiemi. Součásti projektu bylo vybudování nových odborných učeben a jejich následné vybavení pro interaktivní výuku. Projekt si vyžádal částku ve výši téměř 137 milionů , z čehož přibližně 54 milionů pokryl příspěvek z evropských fondů.

Slavnostní předání cen zástupcům vítězných obcí proběhne v pátek 19. května na sněmu Svazu měst a obcí České republiky. Ceny vítězům předá Eva Horelová, zástupkyně vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy