Cena Inženýrské komory: Veřejnost může rozhodovat o kvalitních stavbách v České republice

ČKAIT

Užitnost, přínos veřejnému prostoru či komunitě obyvatel, výjimečné inženýrské a technické řešení, kvalitní provedení nebo inovativní přístup v rámci své typologie. Je řada kritérií, podle kterých může veřejnost vybírat ze 74 realizovaných nebo připravovaných staveb v České republice, které autorizované osoby přihlásily do prestižní Ceny Inženýrské komory 2022. Všechny přihlášené stavby byly v těchto dnech zveřejněny na stránce cik.ckait.cz.

Trojnásobný počet přihlášených projektů a realizací oproti loňskému roku svědčí o stoupajícím významu této soutěže. Z druhé strany vidím rostoucí kvalitu staveb, které nemusejí nutně uhranout okázalostí nebo vysokými rozpočty. I proto oceňuji množství rekonstrukcí, přístaveb nebo drobnějších, ale technicky důmyslných realizací či záměrů,“ konstatuje Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě (ČKAIT), která je vyhlašovatelem 19. ročníku této ceny.

Hlasování veřejnosti bude probíhat až do konce srpna. Odborné posouzení přihlášených staveb probíhá v červnu. Termín slavnostního vyhlášení je stanoven na sobotu 21. října při příležitosti Shromáždění delegátů ČKAIT.

Cena Inženýrské komory se od jiných podobných soutěží odlišuje zejména tím, že projekty a stavby mohou přihlásit pouze autorizované osoby ČKAIT, které se významně podílely na jejich projektování nebo realizaci. Přihlášené stavby musely být dokončeny v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Počítají se však i dokončené projektové dokumentace chystaných stavebních děl.

Letos máme opravdu těžkou práci a zároveň si ceníme mimořádného zájmu autorizovaných osob o tuto komorovou soutěž. Přihlášena je řada skvělých staveb a projektů, a to z celého širokého spektra staveb pozemních, dopravních i vodohospodářských, staveb mostů a lávek až po technologická zařízení staveb napříč celou republikou a všemi kraji. Mnohé z nich již získaly významná ocenění v rámci jiných soutěží. V rámci 1. kola nyní každý člen poroty nominuje cca 30 staveb, ze kterých následně vzejdou finálové inženýrské návrhy. Sama jsem zvědavá, jak se naše hodnocení sejde s hlasováním veřejnosti,“ říká Ing. Renata Zdařilová , předsedkyně hodnotitelské poroty.

Přehlídka dává prostor také realizacím zaměřeným na infrastrukturní projekty, ryze inženýrské realizace, zdánlivě nenápadné stavby s významným vlivem na společnost. Z hlediska veřejnosti a odborné poroty se proto nehodnotí jen architektonická stránka, ale rovněž funkce a přínos staveb v kombinaci s jejich pořizovací cenou a provozními náklady.

Cena Inženýrské komory spojuje řadu inovací a důmyslnost tuzemských inženýrů a techniků s detailní dokumentací realizovaných nebo plánovaných stavebních děl. Přínos celé soutěže proto nutně nespočívá v konečném pořadí, ale spíše v osvětě stavebních profesí.

Hlavně u již zprovozněných realizací se do hodnocení promítají rovněž praktické zkušenosti zapojených hlasujících. Díky tomu třeba vloni získala Cenu veřejnosti intenzifikace čistírny odpadních vod v Kamenici u Prahy,“ doplňuje Ing. Robert Špalek. Ten podobně jako v loňském roce vyzdvihuje množství rekonstrukcí, stejně jako finančně i energeticky úsporných opatření.

 

ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) sdružuje jako řádné členy autorizované inženýry a autorizované techniky. Do působnosti Komory náleží zejména péče o stavební kulturu a utváření prostředí; udělování autorizace; vedení veřejně přístupné databáze autorizovaných osob.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., jako samosprávná profesní organizace s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele.

Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před více než sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

Více informaci na: www.ckait.czSdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy