Studie revitalizace náměstí Almy Rosé a ulice Fibichova v Jihlavě


Studie revitalizace náměstí Almy Rosé a ulice Fibichova v Jihlavě

Studie navazuje na soutěž o návrh, která proběhla v roce 2022. Zpracovatel studie byl v souladu se soutěžními podmínkami vybrán v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU). Oba ocenění účastníci umístění na společném druhém místě (první místo nebylo uděleno) byli vyzváni k dopracování soutěžních návrhů na základě doporučení poroty soutěže a požadavků města. Komise na základě hodnotících kritérií, kterými byla nabídková cena a kvalita celkového architektonicko-krajinářského řešení, vybrala pro následnou zakázku návrh Ing. arch. Roberta Sedláka, Ing. arch. Elišky Novákové, Ing. Jakuba Kutílka a Ing. Jitky Češkové.

Předmětem studie je dopracování vybraného soutěžního návrhu do takové podrobnosti, aby mohl sloužit jako koncepce postupné revitalizace řešeného území. Oproti soutěži je řešené území rozšířené o ulice Fibichova a V Důlkách, které budou realizovány nejdříve vzhledem k nutné rekonstrukci vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Studie revitalizace náměstí Almy Rosé a ulice Fibichova v Jihlavě
Studie revitalizace náměstí Almy Rosé a ulice Fibichova v Jihlavě

Koncept studie bude veřejnosti představen ve čtvrtek 10. 8. 2023 v kavárně U tří čepic v Dělnickém domě v 16:30 hodin. Ze setkání bude pořízen videozáznam, který bude následně dostupný na těchto stránkách pro ty, kteří se setkání nebudou moci zúčastnit. Případné dotazy či dílčí podněty pak bude možné směřovat na Ing. arch. Kateřinu Bezděkovskou, katerina.bezdekovska@jihlava-city.cz.

Zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Bezděkovská
Vytvořeno / změněno: 26.7.2023 / 26.7.2023


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy