Zelená infrastruktura jako součást energetického managementu. Roste zájem o vegetační střechy

Redakce, 17.8.2023

Zelené střechy se stávají stále populárnějším a efektivním způsobem, jak šetřit energii v budovách a přinášet pozitivní vliv na životní prostředí. Tyto střechy, nazývané také vegetační střechy nebo živé střechy, nabízejí širokou škálu výhod, které pomáhají optimalizovat energetickou spotřebu a zvýšit udržitelnost budov. Jejich instalace přináší mnoho benefitů, včetně lepší tepelné účinnosti, ochlazování v létě, snížení srážkové vody, pročištění ovzduší a prodloužení životnosti střešního materiálu.

Během posledních let se města v letních měsících čím dál více přehřívají. Stále početnější skupina odborníků, obyvatel měst a lidí, kteří aktivně přistupují ke svému okolí, se přiklání k názoru, že za tento trend může zbavování měst zeleně a trvale zatravněných ploch. Reakcí na úbytek zeleně ve městech jsou zelené střechy, které v posledních letech nabývají na popularitě.

„Obliba zelených střech stále roste, neboť spousta lidí pochopila, že tyto střechy fungují jako přírodní klimatizace, které dokážou snížit teplotu v horkých dnech až o 8 °C. Princip zelených ploch spočívá v odpařování vody uložené ve vegetační střeše a v odebíraní tepla z okolí. Díky odpařování vody se tedy okolí ochlazuje,“ říká Ondřej Pěnička, ředitel facility managementu společnosti M2C a dodává, že zeleň rovněž výrazně přispívá ke snižování nákladů na energie a omezení emisí skleníkových plynů.

Tím, že zelené střechy ochlazují budovy, totiž snižují náklady na klimatizaci. „Zelené střechy dokáží účinně snižovat tepelné zisky budovy a tím snižovat spotřebu energie potřebné na klimatizaci. Výzkumy navíc ukazují, že přítomnost rostlin v kancelářích má pozitivní vliv na zaměstnance – snižuje stres, zlepšuje náladu a zvyšuje jejich produktivitu,“ říká Pěnička.

Jednou z výhod zelených střech je také jejich schopnost poskytovat dodatečnou izolaci pro budovy. „Rostlinná vrstva a substrát pod ní fungují jako tepelný izolátor, který snižuje přenos tepla dovnitř budovy. Zároveň zelené střechy minimalizují vznik tepelných mostů mezi budovou a okolím, což dále přispívá k energetické účinnosti,“ říká Antonín Žák z experimentálního centra DERIC, kde společnost DEK testuje materiály a nové technologie

Zelené střechy také hrají důležitou roli při snižování množství srážkové vody, která by jinak odtékala do kanalizace nebo přetěžovala místní vodní zdroje. Rostliny a substrát na zelené střeše slouží jako přírodní filtr a zachytávají dešťovou vodu, což přispívá k jejímu zadržení a postupnému vsakování do půdy. Tím se minimalizuje riziko povodní, ale zároveň dochází k podpoře udržitelného managementu vodních zdrojů.

Dalším pozitivním aspektem zelených střech je jejich schopnost pročišťovat ovzduší. Rostliny na střeše absorbují oxid uhličitý a další škodlivé látky z atmosféry, což přispívá ke zlepšení kvality vzduchu v okolí budovy. Tento proces má pozitivní dopad na zdraví obyvatel a místní životní prostředí.

„V neposlední řadě zelené střechy přispívají k prodloužení životnosti střešního materiálu. Rostlinná vrstva poskytuje ochranu proti vlivům počasí, jako jsou sluneční záření, větrné poryvy a výkyvy teplot. Tím se snižuje opotřebení a potřeba oprav a údržby střechy, což dlouhodobě snižuje náklady a zvyšuje trvanlivost staveb,“ uzavírá odborník.Názory na článek
Na dané téma nejsou žádné názory.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Dům