Hypoteční úvěry a objemy hypoték za říjen 2023

Objemy hypotečních úvěrů
Říjen 2023 přinesl podle dat České národní banky poměrně znatelný měsiměsíční růst objemu poskytnutých úvěrů. Objem 13,7 mld. je nejvyšší hodnotou za posledních 16 měsíců, tedy od června 2022. Celkový objem hypoték roku 2023 se tak v říjnu dostal přes 100 mld. a směřuje někam ke 125 až 130 mld. . Není to zvlášť dobrý výsledek. Ale když si vzpomenu na začátek roku, kdy jsme uvažovali, zda vůbec tento rok dosáhne na 100 mld., tak se zdá, že výsledek přece jen není tak zlý. Konec konců, všechno je relativní. A v horších dobách se prostě musíme spokojit s menší nadílkou.

Objemy hypoték za říjen 2023 (data: ČNB)

Úrokové sazby
Úrokové sazby stále pomalounku polehounku klesají. Ale změny jsou tak mírné, že nestojí za řeč. Lze-li vůbec hovořit o trendu, pak je to spíše trend růstu úrokových sazeb u dlouhých fixací. Nedávno poměrně razantně zvýšila sazvy UniCredit Bank a aktuálně se přidala i Komerční banka. Domnívám se, že na tomto trendu se nejvíce podepsal vývoj ve věci tzv. účelně vynaložených nákladů - tedy podmínek, za kterých lze a v budoucnu bude možno hypotéku předčasně splatit během trvání fixace úrokové sazby.
Zajímavý postřeh se skrývá ve statistice využiti fixací úrokových sazeb. Krátké fixace do tří let tvořily v říjnu prakticky polovinu všech obchodů (přesně 49 %). Co mě osobně v této souvislosti překvapuje je fakt, že růst podílu krátkých fixací se děje na úkor pětiletých fixací. Ty v říjmu tvořily jen asi třetinu obchodů. Delší fixace, což znamená především 7, 8 a 10 let se pohybují kolem 18 % a na plus mínus těchto hodnotách se drží již několik měsíců. Před několika měsíce existoval pro dlouhé fixace argument jejich mírné cenové výhodnosti. Ale tento argument již je passé. Dlouhé fixace jsou dražší, než kratší a vlastně mě dnes nenapadá žádný důvod, proč si je zvolit.

Aktuální nabídkové úrovkové sazbyNevýkonné úvěry
Pojem "nevýkonné úvěry" označuje laicky řečeno úvěry, u kterých dochází k potížím při splácení. Pokud zjednodušíme tak, že se jedná o úvěry, které jsou v prodlení více, než 90 dnů, bude to pro náš účel dostatečně přesné.
Podíl nevýkonných úvěrů na celém portfoliu hypotečních úvěrů v posledních měsících pomalu rostl. Sice stále zůstával na velice dobrých hodnotách, ale rostl. Říjnová data zase po delší době přinesla meziměsíční pokles a to jak ve smyslu podílu tak v absolutnách hodnotách.
Takové narušení je více než vítáno a doufejme, že signalizuje směr vývoje i pro následující měsíce.

Novela zákona o spotřebitelském úvěru
V oblasti novely zákona o spotřebitelském úvěru došlo k významnému vývoji a to ke schválení novely zákona dolní komorou Parlamentu. Výsledné znění novely je výsledkem velkého kompromisu. Podmínky pro předčasné splacení hypotéky během doby trvání fixace úrokové sazby se sice zpřísní, ale i v budoucnu bude velice, velice mírné. Maximální výše úhrady účelně vynaložených nákladů bude 0,25 % za každý započatý rok do konce fixace, celkem však macimálně 1 % z objemu předčasné splátky. Novela přinese také možnost zcela bezplatného splacení hypotéky v případě rozvodu a při prodeji financované resp, zastavené nemovitosti.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Hypotéky