Přípravu pozemku před stavbou domu není radno podcenit

Redakce, 19.12.2023
pozemek před stavbou ilustrační

Stavba domu je komplexní proces, který začíná ještě dříve, než se položí první cihla. Jedním z klíčových aspektů je příprava pozemku. Jak dlouho to trvá, jaké mohou být zádrhely a jak tuto cestu urazit co nejrychleji?

Správně odhadnout časovou osu přípravného procesu je základem pro úspěšnou a rychlou výstavbu. Její délka závisí na několika faktorech, převážně na stavu pozemku v době jeho pořízení, respektive v době plánovaného začátku stavby. „Pokud je pozemek napojen na všechny potřebné inženýrské sítě, má oficiální příjezdovou cestu a vy nechystáte zapojovat ani tepelné čerpadlo, ani domácí čističku odpadních vod, můžete během 5 měsíců zvládnout přípravnou fázi a započít fázi stavby,” upřesňuje David Mencl, ředitel Ekonomických staveb.

Jak přesně přípavná fáze probíhá?

Celý proces se skládá ze čtyř kroků, které by v případě bezproblémového průběhu dohromady neměly překročit dobu pěti měsíců. Jednotlivé kroky jsou pak následující:


1. Schválení studie domu – tedy proces, ve kterém architekt přetvoří vaši představu o domu snů v profesionální studii, podle které se následně vypracuje projekt. Toto trvá přibližně 30 dnů.

2. Vytvoření projektu domu – vytváří se jednostupňová projektová dokumentace, která obsahuje všechny části stavby. Stavební část, statiku, projekty jednotlivých instalací a důležité detaily stavby. Připočítejme 60 dnů.

3. Vyjádření účastníků řízení – tedy vlastníků sousedních pozemků, případně vlastníka pozemku na kterém se bude stavět. Než je podáno takzvané ohlášení záměru stavby, je potřeba získat souhlasná vyjádření všech účastníků řízení. Každý z nich má přitom na vyjádření 30 dní.

4. Ohlášení stavby – jedná se o zjednodušený proces stavebního povolení vhodný pro povolení stavby rodinného domu. Pokud máte kladné vyjádření všech účastníků stavebního řízení, postačí vám ohlášení, jednodušší než klasické plné stavební povolení. Toto trvá zhruba 20 dnů.

Jaké vlivy mohou přípravu prodloužit?

Jsou samozřejmě i případy, kdy přípravy nejsou tak hladce a celý proces se prodlouží. Nejčastěji se problém vyskytne v následujících situacích.

Plné stavební povolení: V některých případech, například když nezískáme souhlas souseda, nemůžeme využít jednoduššího ohlášení stavby a musíme požádat o plné stavební povolení. Toto prodloužení trvá přibližně 60 dní a týká se zhruba 10 % domů.

Povolení sjezdu: I když máte přístup k pozemku, může být nutné získat oficiální dopravní povolení. Toto zahrnuje schválení projektu dopravního inženýra, který bere v potaz i bezpečnostní prvky komunikace. Proces může být zdržen o 90 dní.

Povolení DOČV a studny: Na pozemcích, kde není kanalizace nebo vodovod, je nutné získat povolení pro domácí čistírnu odpadních vod a studnu. Vodoprávní řízení může trvat mezi 90 a 180 dny, v závislosti na rychlosti vyřízení úřadem.

Hluková studie tepelného čerpadla: V některých případech může stavební úřad vyžadovat hlukovou studii tepelného čerpadla, což může prodloužit proces o dalších 60 dní.

Zařazení pozemku do územního plánu: Pokud pozemek není v souladu s územním plánem, je nutné provést změnu, což může trvat od 1 do 2 let. Toto zahrnuje jednání s obecním úřadem, přípravu projektu změny a schválení zastupitelstvem obce.

Přestože v ideálním případě může přípravná fáze trvat pouhých pět měsíců, existuje mnoho faktorů, které mohou tento proces prodloužit. „Důkladná příprava a porozumění všem krokům může významně snížit riziko zpoždění a zajistit, že váš budoucí domov bude postaven včas a bez komplikací,” potvrzuje David Mencl. Stavba domu je investicí do budoucnosti, a proto je klíčové věnovat pozornost každému detailu procesu.Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie Stavba, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Stavba