Městská sportovní zařízení Benešov brzy zprovozní fotovoltaickou elektrárnu

Na střechy benešovského zimního stadionu a krytého plaveckého bazénu byly naistalovány solární panely fotovoltaické elektrárny (FVE). Poté, co se ke konci roku 2023 podařilo stavbu úspěšně zkolaudovat, čekají Městská sportovní zařízení Benešov (MSZ) na získání licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Po získání tohoto povolení bude nejpozději začátkem března letošního roku spuštěn ostrý provoz. FVE díky celkovému výkonu 838,2 kWp vyrobí dostatek energie nejen pro provoz zimního benešovského zimního stadionu a bazénu, ale také pro sousedící Atletický stadion Benešov.

Celková cena investice činí 18,3 milionů korun s očekávanou dotací ve výši 50 % z Operačního programu životního prostředí. Město Benešov záměr získávat energii z obnovitelného zdroje podpořilo a poskytlo MSZ návratnou finanční výpomoc ve výši 8 mil. , která je splatná do 3 měsíců od obdržení dotace ze zmíněného operačního programu.

Dle energetického posouzení by mohla roční produkce elektrické energie z FVE dosáhnout přes 700 MWh, z toho cca 400 MWh by společnost měla využít k vlastní spotřebě a cca 300 MWh dodat do distribuční soustavy. Součástí FVE není nákladné řešení akumulace, kdy by bylo možné část energie ukládat. Nakládání s přebytky vyrobené elektřiny nyní MSZ řeší společně se zástupci města Benešov. Cílem je další finanční úspora a jedna z úvah se týká i předehřevu a dohřívání bazénové vody.

Zimní stadion, krytý plavecký bazén a atletický stadion jsou objekty, které jsou do distribuční sítě připojeny přes jednu trafostanici. V tuto chvíli tedy může vyrobená elektřina z FVE proudit pouze do těchto budov. „Věříme, že v blízké budoucnosti budou přebytky z FVE využity v rámci komunitní energetiky města. Současná legislativa však nyní bohužel komunitní sdílení energií neumožňuje,“ vysvětluje Tomáš Holub, ředitel Městských sportovních zařízení Benešov. MSZ předpokládá, že FVE pomůže např. s náročným provozem zimního stadionu v letních měsících: „Ledová plocha je v provozu od začátku července, kdy na stadionu pořádáme spoustu kempů. Právě přes letní měsíce je energeticky nejnáročnější tuto plochu udržet a FVE nám bude ohromným pomocníkem,“ dodává Tomáš Holub.

Solární panely jsou umístěny na nosné konstrukci, která je ukotvena betonovou zátěží, do střešní krytiny tak nebylo vůbec zasahováno. Celková přítěž na zimní stadion činí přibližně 126 tun. Panely FVE jsou orientovány směrem na východ i západ se sklonem cca 13°.

Budovy zimního stadionu (nahoře vpravo) a krytého bazénu MSZ v Benešově.

Město Benešov plánuje v rámci energetického managementu vybudování vlastních FVE, které by vznikly na střechách vybraných městských budov. Mělo by se jednat o ZŠ Jiráskova, ZŠ Dukelská, školní jídelnu ZŠ a MŠ Karlov, KD Karlov a budovu, ve které se nachází městská knihovna s poliklinikou. Aktuálně se čeká na vyjádření o poskytnutí dotace z výzvy RES+ Státního fondu životního prostředí, kam město podalo žádost na všechny plánované FVE (kromě FVE na budově kulturního domu, kterou bude samostatně řešit Kulturní a informační centrum Benešov). Veřejná zakázka bude vypsána až po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografieČlánky Tiskové zprávy